Chủ đầu tư bất động sản CapitaLand cam kết phát thải ròng zero vào năm 2050

Chủ đầu tư bất động sản CapitaLand cam kết phát thải ròng zero vào năm 2050

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Chủ đầu tư bất động sản CapitaLand cam kết phát thải ròng zero vào năm 2050

  Real Estate Investor CapitaLand Commits to Net Zero by 2050
  Giám đốc đầu tư bất động sản có trụ sở tại Singapore, CapitaLand Investment (CLI) hôm nay đã công bố mục tiêu bền vững mới nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và công bố các mục tiêu năm 2030 nhằm giảm 46% lượng phát thải khí nhà kính Phạm vi 1 và 2 so với mức cơ bản năm 2019.

  Các mục tiêu giảm KNK mới của công ty đã được xác nhận bởi sáng kiến ​​Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi) là phù hợp với mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống 1,5 độ C. SBTi là một trong những tổ chức quan trọng tập trung vào việc gắn kết hành động bền vững môi trường của công ty với các mục tiêu toàn cầu của giải quyết và hạn chế biến đổi khí hậu.

  Công ty đã vạch ra chiến lược giảm thiểu carbon của mình hướng tới đạt mức không ròng vào năm 2050, bao gồm giảm năng lượng và cải thiện hiệu quả năng lượng thông qua các giải pháp và thiết kế tòa nhà sáng tạo, tăng cường triển khai năng lượng tái tạo tại chỗ nếu khả thi, mua điện xanh ở các thị trường mà luật pháp cho phép và chỉ sử dụng chứng nhận năng lượng tái tạo như một phương sách cuối cùng.

  Lee Chee Koon, Giám đốc Điều hành Tập đoàn, CLI, cho biết:

  “Tính bền vững là cốt lõi của mọi thứ chúng tôi làm, và hành động khí hậu dựa trên khoa học là điều bắt buộc. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình là không chỉ đóng góp vào các mục tiêu không các-bon ròng của Singapore mà còn chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh các-bon thấp trong các cộng đồng mà chúng tôi đang hoạt động trên toàn thế giới. ”

  Theo CapitaLand, cam kết được xây dựng dựa trên các mục tiêu bền vững hiện có đã được công bố trong Kế hoạch tổng thể về phát triển bền vững của công ty, được đưa ra vào tháng 10 năm 2020. Kế hoạch bao gồm một số mục tiêu và sáng kiến, bao gồm giảm 78% cường độ phát thải carbon và tăng gấp ba lần tài chính bền vững của công ty danh mục đầu tư lên đến 6 tỷ đô la Singapore (4,4 tỷ đô la) vào năm 2030.

  Lynette Leong, Giám đốc Bền vững, CLI cho biết:

  “Trong lộ trình tiến tới Net Zero, chúng tôi đã tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và các mục tiêu trong Kế hoạch tổng thể về phát triển bền vững năm 2030 của chúng tôi vào các quy trình đầu tư, mua sắm và hoạt động của CLI. Chúng tôi đi tiên phong trong việc đo lường lợi tức bền vững độc quyền bao gồm tiết kiệm lãi suất từ ​​các khoản vay có liên kết bền vững và tránh chi phí tiện ích để đo lường giá trị được tạo ra thông qua các nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi. ”

  CLI đã công bố các mục tiêu mới cùng với việc xuất bản Báo cáo Bền vững Toàn cầu mới và nêu bật một số thành tựu bền vững gần đây của nó, bao gồm giảm 52% cường độ tiêu thụ nước, giảm 43% cường độ tiêu thụ năng lượng trên mỗi mét vuông, cũng như giảm 54% cường độ phát thải carbon.

  Zalo
  Hotline