Chính quyền Thủ đô Tokyo/Xây dựng Tầm nhìn Kỹ thuật số Tokyo 2030, Nâng cấp Dịch vụ Hành chính

Chính quyền Thủ đô Tokyo/Xây dựng Tầm nhìn Kỹ thuật số Tokyo 2030, Nâng cấp Dịch vụ Hành chính

   Vào ngày 11, Chính quyền Thủ đô Tokyo đã công bố ``Tầm nhìn Kỹ thuật số Tokyo 2030'', mô tả DX của những năm 2030. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính sử dụng công nghệ số vào những năm 1930. Dịch vụ một cửa vượt qua ranh giới quốc gia, phường, thị trấn và làng để xử lý các thủ tục đăng ký khác nhau do mỗi cơ quan chính quyền địa phương xử lý. Thúc đẩy việc đơn giản hóa và hiệu quả các khoản trợ cấp liên quan đến xây dựng và thủ tục khởi nghiệp kinh doanh. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng hệ thống cung cấp thông tin dịch vụ hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp vào thời điểm tối ưu.

  Thống đốc Yuriko Koike giải thích về chiến lược kỹ thuật số (tại Tokyo vào ngày 11)

  Chính quyền Thủ đô Tokyo đã và đang tiến hành chuyển đổi các thủ tục hành chính trực tuyến, chủ yếu diễn ra tại Văn phòng Chính quyền Thủ đô Tokyo. Trong tương lai, công nghệ kỹ thuật số được giới thiệu sẽ được áp dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính trên toàn Tokyo. Tăng cường sức hấp dẫn của Tokyo và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

  Để cung cấp các dịch vụ mới, trước tiên chúng tôi đã thiết lập một cơ sở dữ liệu làm nền tảng. Sau đó, nó sẽ liên kết với dữ liệu từ chính phủ quốc gia, quận, phường, thành phố và khu vực tư nhân. Chúng tôi cũng sẽ tạo các trang web và ứng dụng cổng thông tin sẽ đóng vai trò là đầu mối liên hệ quản trị mới.

  Mục đích là tạo ra một hệ thống “chỉ một lần”, trong đó thông tin được gửi một lần cho chính phủ không cần phải gửi hai lần. Ví dụ: thông tin doanh nghiệp nhập vào khi đăng ký trợ cấp sẽ được lưu trữ và sử dụng cho các thủ tục đăng ký tiếp theo. Trong tương lai, việc sàng lọc cũng sẽ được tự động hóa để đẩy nhanh quá trình hơn nữa.

  GovTech Tokyo, bắt đầu hoạt động vào ngày 1, sẽ là động lực thúc đẩy việc tạo ra các dịch vụ hành chính mới. Đây là một tổ chức hợp nhất chung được tài trợ hoàn toàn bởi Chính quyền Thủ đô Tokyo, với Phó Thống đốc Manabu Miyasaka làm chủ tịch. Tài sản cơ bản là 800 triệu yên. Công ty có khoảng 50 nhân viên.

  Chúng tôi sẽ quảng bá mạnh mẽ DX không chỉ trong Chính quyền Thủ đô Tokyo mà còn trong các phường, thị trấn và làng mạc. Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển các hệ thống có thể được chính quyền địa phương sử dụng phổ biến. Chúng tôi xây dựng và vận hành nền tảng dữ liệu, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều người cộng tác thông qua dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc đảm bảo và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ thuê những người có động lực giải quyết các vấn đề hành chính và thông qua giáo dục, phát triển họ thành những người có thể hỗ trợ DX của Tokyo nói chung.

  Tại một cuộc họp giao ban tổ chức ở Tokyo vào ngày 11, Thống đốc Yuriko Koike cho biết, ``Tầm nhìn này không thể chỉ do chính quyền đô thị thực hiện được. Chúng ta phải kết hợp nỗ lực của chính phủ quốc gia, các thành phố trực thuộc trung ương, các nhà điều hành doanh nghiệp và người dân để mọi người đều có thể thực hiện được. có thể đạt được thành công về mặt kỹ thuật số.'' "Tôi muốn tạo ra một Tokyo tương lai giàu có nhờ sức mạnh."

  Zalo
  Hotline