Chính quyền Thủ đô Tokyo/Giảm thêm tài liệu xây dựng, không cần gửi thông báo khởi công, v.v.

Chính quyền Thủ đô Tokyo/Giảm thêm tài liệu xây dựng, không cần gửi thông báo khởi công, v.v.

  Bộ phận đặt hàng xây dựng của Chính quyền Thủ đô Tokyo đã làm việc từ tháng 4 để tiếp tục giảm bớt gánh nặng hành chính cho các nhà thầu. Cục Tài chính đã cắt giảm 8 loại tài liệu, bao gồm thông báo khởi công xây dựng và đơn đăng ký kế hoạch kiểm tra vật liệu. Cục Xây dựng đã quy định không cần thiết phải nộp bản sao giấy phép kinh doanh xây dựng, chứng chỉ kinh doanh bảo vệ. Chính phủ sẽ tích cực thúc đẩy việc cắt giảm và đơn giản hóa tài liệu, đồng thời sẽ hỗ trợ cải cách phong cách làm việc trong ngành xây dựng, nơi việc làm thêm giờ hiện bị giới hạn và bị phạt hàng ngày.

  Cục Tài chính không yêu cầu nhà thầu nộp thông báo khởi công xây dựng, cho rằng ngày khởi công có thể được xác nhận trong hợp đồng. Việc tạo thông báo hợp đồng phụ và danh sách nhà thầu phụ đã được loại bỏ bằng cách ghi lại các vấn đề liên quan đến nhà thầu phụ vào sổ cái hệ thống xây dựng và sơ đồ hệ thống xây dựng. Các mẫu đơn đăng ký kế hoạch kiểm tra vật liệu và lịch trình kiểm tra vật liệu đã được loại bỏ khỏi hồ sơ nộp bằng cách đưa kế hoạch kiểm tra vật liệu vào kế hoạch xây dựng, v.v. Số lượng yêu cầu tham dự và xác nhận sẽ giảm bớt bằng cách đưa các chi tiết vào kế hoạch xây dựng, v.v.

  Cục Xây dựng sẽ sử dụng Hệ thống chia sẻ thông tin (ASP) để quản lý văn bản dưới dạng dữ liệu điện tử. Về nguyên tắc, hệ thống tương tự được sử dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công trình thiết bị xây dựng dân dụng. Kế hoạch là tích cực sử dụng cơ sở vật chất cho các công trình xây dựng ngoài công trình dân dụng và thiết bị công trình dân dụng.

  Số lượng tài liệu kèm theo sổ cái hệ thống xây dựng cũng được giảm bớt. Ngoài giấy phép kinh doanh xây dựng, không cần phải có bản sao thông báo của kỹ sư giám sát và bản vẽ kèm theo mẫu yêu cầu báo giá. Nếu số lượng công nhân thay đổi thì thời gian nộp danh sách công nhân sẽ trùng với sự thay đổi về hình thức của các tài liệu khác như sổ cái hệ thống thi công.

  Về sổ cái hệ thống xây dựng, cả Cục Tài chính và Cục Xây dựng đều giới hạn các doanh nghiệp phải niêm yết trong số các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng xây dựng. Không bắt buộc phải có mô tả liên quan đến việc cung cấp vật liệu, điều tra và các hoạt động kinh doanh liên quan đến vận tải không thuộc hợp đồng. Tuy nhiên, tên thương mại của công ty bảo vệ và tên người quản lý công trường bắt buộc phải có trong sơ đồ hệ thống xây dựng.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:      https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:      https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline