Chính phủ/Chỉ đạo cải cách thị trường lao động, bao gồm nhấn mạnh vào việc thông qua chi phí lao động, hướng dẫn sẽ được xây dựng vào tháng 6

Chính phủ/Chỉ đạo cải cách thị trường lao động, bao gồm nhấn mạnh vào việc thông qua chi phí lao động, hướng dẫn sẽ được xây dựng vào tháng 6

   Vào ngày 12, chính phủ đã thảo luận về hướng cải cách thị trường lao động nhằm giải quyết vấn đề đào tạo lại kỹ năng (học lại), dịch chuyển lao động và tăng lương theo cơ cấu. Nhấn mạnh vào việc chuyển chi phí lao động để thúc đẩy tăng lương cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ đưa ra các hướng dẫn về cách chuyển chi phí một cách hợp lý. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc phổ biến tiền lương dựa trên công việc (việc làm dựa trên công việc) phù hợp với tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản. Đầu tháng 6, Bộ có kế hoạch biên soạn một chính sách về định hướng cải cách thị trường lao động.

   Cùng ngày, Hội đồng hiện thực hóa chủ nghĩa tư bản mới (do Thủ tướng Fumio Kishida làm chủ tịch) đã được tổ chức tại dinh thự chính thức của thủ tướng và đề xuất các điểm thảo luận để cải cách.

   Dự thảo các điểm tranh luận chỉ ra rằng việc đào tạo lại kỹ năng của người lao động và dịch chuyển lao động tự nguyện là điều cần thiết cho sự phát triển của các công ty trong nước và nền kinh tế. Chúng tôi sẽ thúc đẩy bộ ba cải cách, đạt được mức tăng lương cơ cấu và giảm khoảng cách tiền lương giữa các công ty Nhật Bản và các công ty nước ngoài.

   Để khuyến khích cải thiện kỹ năng thông qua đào tạo lại kỹ năng, các biện pháp hỗ trợ như trợ cấp cho việc học lại của nhân viên sẽ được chuyển từ hình thức thanh toán chủ đạo hiện nay thông qua các công ty sang hình thức thanh toán cho cá nhân. Mục tiêu là có phần lớn các khoản thanh toán được thực hiện thông qua các cá nhân trong vòng 5 năm. Để mở rộng việc giới thiệu tiền lương dựa trên công việc phù hợp với từng công ty, chính phủ có kế hoạch thu thập các trường hợp nâng cao và tổng hợp chúng thành một bộ sưu tập các trường hợp vào cuối năm nay.

   Về mặt tạo điều kiện chuyển đổi lao động, hệ thống trợ cấp thất nghiệp sẽ được xem xét lại. Nếu bạn nghỉ việc vì việc riêng thì từ thời điểm nộp hồ sơ xin việc đến thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là từ hai đến ba tháng. Dựa trên yêu cầu về sự tiện lợi của công ty, hệ thống sẽ được thiết kế theo hướng nới lỏng các yêu cầu về sự tiện lợi cho bản thân.

  Zalo
  Hotline