CHÍNH PHỦ QUỐC GIA MUỐN NGỪNG TĂNG DÂN SỐ CỦA TOKYO VÀO NĂM 2027

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA MUỐN NGỪNG TĂNG DÂN SỐ CỦA TOKYO VÀO NĂM 2027

  CHÍNH PHỦ QUỐC GIA MUỐN NGỪNG TĂNG DÂN SỐ CỦA TOKYO VÀO NĂM 2027

  Trong nỗ lực đảo ngược tình trạng tập trung dân số quá mức ở khu vực Tokyo rộng lớn hơn, chính phủ quốc gia muốn 10.000 cư dân chuyển đến vùng nông thôn mỗi năm, một mục tiêu cao cả đối với một siêu đô thị có hơn 80.000 cư dân vào năm 2021.

  Chỉ riêng dân số của vùng đô thị Tokyo đã đạt 14.044.538 vào tháng 11 năm 2022, tăng 3.806 cư dân so với tháng trước. Nó đã tăng trưởng liên tục trong 8 tháng qua.

  Theo 'Kế hoạch quốc gia thành phố vườn kỹ thuật số', chính phủ đang đặt mục tiêu đạt được mức thay đổi dân số ròng ở Tokyo lớn hơn vào năm 2027, về cơ bản là ngăn chặn sự phát triển của thủ đô và các quận xung quanh. Các điểm chính của kế hoạch là cung cấp hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp ở khu vực Nhật Bản, khuyến khích làm việc từ xa và cải thiện việc áp dụng kỹ thuật số của các đô thị địa phương trong khu vực.

  Cư dân Tokyo có thể không hoàn toàn muốn rời đi. Trở lại vào tháng 11 năm 2020, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thừa nhận rằng có tới 190 người đã được trả tiền để tham dự các hội thảo về di cư trong khu vực do nhiều chính quyền địa phương trong khu vực tổ chức tại Tokyo trong khoảng thời gian 4 tháng của năm 2017. Có tới 70% trong số những người tham dự hội thảo đã được trả tiền để lấp đầy chỗ ngồi.

  Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho rằng chính sách này hướng nội và bỏ qua nhu cầu thu hút nhân tài lành nghề toàn cầu, đồng thời cho rằng tác dụng của nó sẽ bị hạn chế.

  Nguồn:
  Tin tức Kyodo, ngày 16 tháng 12 năm 2022.
  Nikkei Shimbun, ngày 16 tháng 12 năm 2022.
  NHK, ngày 16 tháng 12 năm 2022.
  The Tokyo SHimbun, ngày 19 tháng 11 năm 2020.

  Zalo
  Hotline