Chính phủ biên soạn các bản sửa đổi đối với chính sách cơ bản để xử lý lần cuối/hành hương tới hơn 100 chính quyền địa phương

Chính phủ biên soạn các bản sửa đổi đối với chính sách cơ bản để xử lý lần cuối/hành hương tới hơn 100 chính quyền địa phương

    Chính phủ biên soạn các bản sửa đổi đối với chính sách cơ bản để xử lý lần cuối/hành hương tới hơn 100 chính quyền địa phương

    Vào ngày 10, chính phủ đã biên soạn một đề xuất sửa đổi chính sách cơ bản dựa trên Luật xử lý chất thải phóng xạ mức độ cao. Nó nêu rõ rằng số lượng thành viên của hội nghị cấp bộ liên quan đến xử lý cuối cùng sẽ được mở rộng và một hệ thống sẽ được phát triển để trình bày các biện pháp phát triển khu vực trong nhiều lĩnh vực hơn cho chính quyền địa phương quan tâm đến việc nhận khảo sát để lựa chọn của các bãi thải.

    Chính phủ quốc gia và các công ty điện lực sẽ đến thăm hơn 100 chính quyền địa phương trong một "cuộc hành hương quốc gia" để truyền bá hiểu biết về cuộc khảo sát. Để giảm bớt gánh nặng cho người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc quyết định có tiếp nhận người nước ngoài hay không, chính phủ sẽ xem xét từng bước yêu cầu hội đồng hoặc phòng thương mại và công nghiệp. Dự luật sửa đổi dự kiến ​​sẽ được Nội các thông qua sau khi nhận được ý kiến ​​của công chúng.

    Zalo
    Hotline