Chế độ ngủ giúp Internet of Energy tiết kiệm năng lượng hơn

Chế độ ngủ giúp Internet of Energy tiết kiệm năng lượng hơn

  Chế độ ngủ giúp Internet of Energy tiết kiệm năng lượng hơn
  của Đại học Nagoya

  Sleep mode makes Energy Internet more energy efficient
  Chế độ ngủ giúp Energy Internet tiết kiệm năng lượng hơn. Ảnh: Reiko Matsushita


  Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Nagoya, Nhật Bản, đã phát triển một giải pháp khả thi cho một trong những vấn đề lớn nhất của Internet Năng lượng, đó là hiệu quả năng lượng. Họ đã làm như vậy bằng cách tạo ra một bộ điều khiển có chế độ ngủ và chỉ mua năng lượng khi cần thiết.

  Việc phát điện rộng rãi dựa trên năng lượng tái tạo đã trở nên cần thiết để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Một giải pháp để hiện thực hóa nhu cầu điện khí hóa của xã hội là Internet Năng lượng, sẽ hoạt động giống như Internet thông tin, ngoại trừ việc nó sẽ bao gồm năng lượng được liên kết bởi sản xuất điện thông minh, tiêu thụ điện thông minh, kết nối thông minh và chia sẻ đám mây.

  Khi thông tin được gửi qua Internet, nó được chia thành các đơn vị có thể truyền được gọi là "gói", được gắn thẻ với đích của chúng. Internet năng lượng dựa trên một khái niệm tương tự. Các thẻ thông tin được thêm vào xung công suất để tạo ra các đơn vị được gọi là "gói năng lượng". Trên cơ sở các yêu cầu từ các thiết bị đầu cuối, các yêu cầu này sau đó được phân phối qua mạng đến nơi chúng cần thiết. Tuy nhiên, một vấn đề là do các gói được gửi không thường xuyên nên việc cung cấp năng lượng là không liên tục. Các giải pháp hiện tại, chẳng hạn như pin lưu trữ hoặc tụ điện, làm phức tạp hệ thống và giảm hiệu quả của nó.

  Một giải pháp thay thế là cái được gọi là "điều khiển thưa", trong đó bộ truyền động của thiết bị đầu cuối hoạt động một phần thời gian và ở chế độ nghỉ trong thời gian còn lại. Ở chế độ ngủ, chúng không tiêu thụ nhiên liệu hoặc điện, dẫn đến tiết kiệm năng lượng hiệu quả và giảm ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Mặc dù điều khiển thưa đã được sử dụng với một thiết bị truyền động duy nhất, nhưng nó không nhất thiết mang lại hiệu suất tốt khi sử dụng nhiều thiết bị truyền động. Vấn đề xác định cách thực hiện điều này đối với nhiều bộ truyền động được gọi là 'vấn đề điều khiển tắt mở tối đa'.

  Giờ đây, một nhóm nghiên cứu của Đại học Nagoya, dẫn đầu bởi Giáo sư Shun-ichi Azuma và nghiên cứu sinh Tiến sĩ Takumi Iwata của Trường Kỹ thuật Sau đại học, đã phát triển một sơ đồ điều khiển mô hình cho nhiều thiết bị truyền động. Mô hình này có chế độ thức, trong đó nó mua và kiểm soát các gói năng lượng cần thiết khi cần và chế độ ngủ. Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Kiểm soát Mạnh mẽ và Phi tuyến.

  Giáo sư Azuma giải thích: “Chúng tôi có thể thấy nghiên cứu của mình rất hữu ích trong việc điều khiển động cơ của thiết bị sản xuất. "Nghiên cứu này cung cấp một phương pháp cấu hình hệ thống điều khiển dựa trên giả định rằng việc cung cấp năng lượng là không liên tục. Nó có ưu điểm là loại bỏ nhu cầu về pin lưu trữ và tụ điện. Nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ứng dụng thực tế của Internet kiểu gói năng lượng. "

  Zalo
  Hotline