Các yếu tố quan trọng: các khoáng chất đằng sau quá trình chuyển đổi năng lượng

Các yếu tố quan trọng: các khoáng chất đằng sau quá trình chuyển đổi năng lượng

  Các yếu tố quan trọng: các khoáng chất đằng sau quá trình chuyển đổi năng lượng

  Vital elements: the minerals behind the energy transition
  Quá trình chuyển đổi năng lượng là một sự phá vỡ. Nó đang thay đổi cái gì, ở đâu, như thế nào và tại sao phân bổ nguồn lực trong một ngành vốn đã thay đổi không thể nhận ra trong những năm gần đây.

  Một phần quan trọng của sự thay đổi này là sự tăng trưởng theo cấp số nhân về nhu cầu đối với các khoáng chất thiết yếu cần thiết để sản xuất các công nghệ không có và ít carbon như lưu trữ pin, nhiên liệu tổng hợp và năng lượng tái tạo như gió và mặt trời.

   Các nguyên tố như nitơ và hydro là một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng

  Elements like nitrogen and hydrogen are a vital part of the energy transition

  Như đồ họa cho thấy, các nguyên tố quan trọng như lithium, niken và coban rất cần thiết để phát triển các công nghệ sạch cần thiết để khử cacbon trong các lĩnh vực như sản xuất điện, công nghiệp và giao thông vận tải.

  Hydro đang nhanh chóng trở thành giải pháp thay thế bền vững cho nhiên liệu hóa thạch như khí tự nhiên, trong khi nhiên liệu dựa trên nitơ như amoniac rất quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.

  Những yếu tố này đang giúp thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn có thể giúp đạt được mức phát thải ròng bằng không.

  Zalo
  Hotline