Các tuabin gió hiện đại có thể bù đắp cho sự suy giảm tài nguyên gió toàn cầu của Đại học Freiburg

Các tuabin gió hiện đại có thể bù đắp cho sự suy giảm tài nguyên gió toàn cầu của Đại học Freiburg

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Các tuabin gió hiện đại có thể bù đắp cho sự suy giảm tài nguyên gió toàn cầu
  của Đại học Freiburg

  wind power

  Năng lượng gió đóng góp đáng kể vào quá trình chuyển đổi bền vững, ít CO2 của ngành năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả của tuabin gió phụ thuộc vào nguồn gió sẵn có và các đặc tính kỹ thuật của tuabin. Biến đổi khí hậu, trong tất cả mọi thứ, đang khiến nguồn tài nguyên gió toàn cầu giảm dần trong thế kỷ 21. Đồng thời, các đặc tính kỹ thuật của tuabin gió đang dần được cải thiện.

  Dựa trên các mô hình khí hậu toàn cầu và các dự báo công nghệ mới được phát triển, các nhà nghiên cứu Tiến sĩ Christopher Jung và Giáo sư Tiến sĩ Dirk Schindler đã có thể ước tính hai yếu tố ảnh hưởng đối lập này và tính toán tác động của chúng đến hiệu quả toàn cầu và khu vực của tuabin gió vào năm 2060. Một kết quả là hiệu suất của đội tuabin gió toàn cầu có thể tăng tới 23,5% vào năm 2035, với giả định xu hướng khí hậu thuận lợi, nếu việc sử dụng năng lượng gió được tối ưu hóa. Phát hiện của hai nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Trái đất và Môi trường tại Đại học Freiburg đã được công bố trên tạp chí Nature Energy.

  Độ phân giải không gian cao

  Tính toán của hai nhà nghiên cứu cung cấp cơ sở quan trọng cho tiềm năng mở rộng toàn cầu của năng lượng gió trong tương lai. Trong nghiên cứu của mình, họ xác định các khu vực có thể tiếp cận được, nơi tài nguyên gió có thể được sử dụng hiệu quả nhất trong điều kiện khí hậu trong tương lai. Phương pháp này cho phép xác định các vị trí tốt nhất trên toàn thế giới với độ phân giải không gian đặc biệt cao cho các tuabin gió và trang trại gió riêng lẻ.

  Jung nói: “Điều đáng ngạc nhiên là tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên gió là rất thấp so với sự phát triển kỹ thuật dự kiến ​​của các tuabin gió. Do đó, sự suy giảm tài nguyên gió do biến đổi khí hậu gây ra có thể được bù đắp nhiều hơn bằng việc hiện đại hóa đội tuabin gió. Cũng quan trọng hơn tác động tổng thể của biến đổi khí hậu đối với gió có thể sử dụng được là sự biến động về nguồn tài nguyên sẵn có giữa các năm riêng lẻ.

  Zalo
  Hotline