Các tổ chức an toàn điện của Nhật Bản và Pháp hợp tác về biên bản ghi nhớ/trao đổi thông tin và phát triển công nghệ;

Các tổ chức an toàn điện của Nhật Bản và Pháp hợp tác về biên bản ghi nhớ/trao đổi thông tin và phát triển công nghệ;

  ◆Chủ tịch Takebe đang mong chờ một cuộc thảo luận cấp cao

  Chủ tịch Takebe (trái) và Giám đốc đại diện Tamberi ký biên bản ghi nhớ

  Ủy ban liên lạc quốc gia của Hiệp hội An toàn Điện (Chủ tịch: Toshiro Takebe, Chủ tịch Hiệp hội An toàn Điện Kanto) đã tổ chức cuộc họp vào ngày 18 với Hiệp hội An toàn Người tiêu dùng Điện Pháp (CONSUEL) để trao đổi thông tin và phát triển công nghệ trong lĩnh vực an toàn điện, ký kết biên bản hợp tác. Chủ tịch Takebe và Giám đốc đại diện CONSUEL Renaud Tambery đã ký biên bản ghi nhớ tại trụ sở CONSUEL ở Paris. Đây là lần đầu tiên Liên hợp quốc ký biên bản ghi nhớ với một cơ quan an toàn điện ở nước ngoài.
   

  Zalo
  Hotline