Các tàu SEP đã qua sử dụng đã được sửa đổi để phù hợp với các tuabin gió lớn ngoài khơi / 6 công ty bao gồm Toda Construction

Các tàu SEP đã qua sử dụng đã được sửa đổi để phù hợp với các tuabin gió lớn ngoài khơi / 6 công ty bao gồm Toda Construction

    Vào ngày 3, sáu công ty xây dựng, bao gồm Toda Construction, Kumagai Gumi và Nishimatsu Construction, đã thông báo rằng họ sẽ đóng một sà lan công trình tự nâng (tàu SEP) thông qua "Jack-up Wind Farm Construction (JWFC)", một khoản đầu tư chung trong việc xây dựng nhà máy sản xuất điện gió ngoài khơi. công bố sẽ mua sắm Dự án sẽ mua một tàu SEP đã qua sử dụng thuộc sở hữu của một công ty Singapore và sửa đổi nó theo các thông số kỹ thuật có thể hỗ trợ việc chế tạo các tuabin gió quy mô lớn với công suất 15.000 kilowatt. Mục đích là hoàn thành việc sửa đổi vào tháng 3 năm 2025 và bắt đầu hoạt động vào tháng 9 cùng năm.

    Top 6 công ty xây dựng mua tàu SEP thông qua JWFC

    Zalo
    Hotline