Các nhà khoa học phát triển pin mặt trời nguyên khối perovskite / silicon đen TOPCon nguyên khối hiệu quả cao

Các nhà khoa học phát triển pin mặt trời nguyên khối perovskite / silicon đen TOPCon nguyên khối hiệu quả cao

  Các nhà khoa học phát triển pin mặt trời nguyên khối perovskite / silicon đen TOPCon nguyên khối hiệu quả cao
  bởi Zhang Nannan, Học viện Khoa học Trung Quốc

  Scientists develop high-effiencicy monolithic perovskite/black silicon TOPCon tandem solar cells
  Pin mặt trời TOPCon perovskite / silicon đen nguyên khối. Tín dụng: NIMTE
  Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Ye Jichun tại Viện Kỹ thuật và Công nghệ Vật liệu Ninh Ba (NIMTE) thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS) dẫn đầu đã phát triển pin mặt trời perovskite / silicon đen (b-Si) nguyên khối hiệu suất cao có đường hầm. tiếp xúc thụ động oxit (TOPCon), đạt được hiệu suất chuyển đổi điện năng được chứng nhận (PCE) là 28,2%. Kết quả đã được công bố trên Joule.

  Sự kết hợp giữa perovskite / silicon cung cấp một con đường đầy hứa hẹn để tăng PCE của pin mặt trời với chi phí tương đối thấp và do đó được dự đoán là một trọng tâm mới nổi trong lĩnh vực pin mặt trời hiệu suất cao. Tuy nhiên, hầu hết các cặp perovskite / silicon nguyên khối được báo cáo đều phải chịu chi phí cao và hạn chế ánh sáng, hoặc gặp khó khăn trong việc đạt được màng perovskite chất lượng cao, dẫn đến thách thức lớn trong việc tối ưu hóa hiệu suất của pin mặt trời perovskite / b-Si.

  Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã phát triển pin mặt trời perovskite / Si nguyên khối đầu tiên dựa trên b-Si phù hợp với ngành với cấu trúc TOPCon.

  Kết hợp với TOPCon, việc tái tạo bề mặt của b-Si góp phần tạo ra sự cân bằng tuyệt vời giữa sự thụ động bề mặt ở mức độ cao và khả năng thu giữ ánh sáng băng thông rộng.

  Hỗn hợp nano được tái tạo của b-Si có thể làm tăng đáng kể khả năng chống ẩm và thúc đẩy sự thấm ướt của perovskite. Ngoài ra, b-Si hướng dẫn sự phát triển tinh thể được căn chỉnh theo chiều dọc của perovskite thông qua hiệu ứng cấu trúc nano, làm giảm sự tái kết hợp chất mang và tạo điều kiện thu thập chất mang. Hơn nữa, b-Si làm giảm các biến dạng màng, do đó cải thiện độ ổn định của thiết bị.

  Với điện áp hở mạch 1,80 V, hệ số lấp đầy 81,8% và mật độ dòng ngắn mạch 19,2 mA / cm2, pin mặt trời perovskite / b-Si TOPCon nguyên khối đã được chuẩn bị mang lại PCE được chứng nhận cao đáng kể là 28,2% , đây là một trong những giá trị được báo cáo cao nhất cho pin mặt trời perovskite / Si với TOPCon hoặc Si kết cấu hai mặt cho đến nay.

  Chiến lược mới trong công trình này có thể làm sáng tỏ sự phát triển và chế tạo pin mặt trời song song perovskite / b-Si hiệu suất cao.

  Zalo
  Hotline