Các hạng mục đo lường an toàn và sức khỏe, xem xét bảng xác nhận cho năm loại công trình trước đó / Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thành lập Nhóm công tác

Các hạng mục đo lường an toàn và sức khỏe, xem xét bảng xác nhận cho năm loại công trình trước đó / Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thành lập Nhóm công tác

  Các hạng mục đo lường an toàn và sức khỏe, xem xét bảng xác nhận cho năm loại công trình trước đó / Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thành lập Nhóm công tác

  Để khuyến khích việc thanh toán các chi phí an toàn và sức khỏe phù hợp cho công việc xây dựng, việc xem xét "bảng xác nhận" cho các hạng mục biện pháp an toàn và sức khỏe đã bắt đầu với sự tham gia của cả công nhân và cấp dưới. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã thành lập một nhóm công tác (WG) như một diễn đàn để kiểm tra. Trước thực tế khó đảm bảo nguồn vốn trong lĩnh vực xây dựng tư nhân, Bộ đề xuất chuẩn bị danh sách kiểm tra trong năm tài chính cho 5 loại công việc: ván khuôn, đường ống, hoàn thiện nội thất, giàn giáo ngoại thất và nhà ở. Chính sách này là thúc đẩy việc tạo ra và phổ biến các loại công việc khác khi cần thiết, tham khảo bảng xác nhận cho loại công việc trước đó.


  Cuộc họp đầu tiên của "Nhóm làm việc về Bảng xác nhận cho các biện pháp an toàn và sức khỏe và báo giá tiêu chuẩn" bao gồm các học giả và các tổ chức trong ngành xây dựng đã được tổ chức tại Tokyo vào ngày 11 (ảnh).


  Giả định rằng phiếu xác nhận sẽ được sử dụng tại thời điểm giao kết hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Mục đích là để xóa bỏ khoảng cách trong việc thừa nhận các biện pháp an toàn và sức khỏe giữa các cấp dưới và tổ chức lối suy nghĩ về chia sẻ chi phí.


  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã tạo ra một cơ sở dữ liệu gồm khoảng 1.700 mục bao gồm các biện pháp an toàn và sức khỏe, đồng thời trình bày một danh sách được phân loại và sắp xếp theo các chương của Đạo luật An toàn và Sức khỏe Công nghiệp như một điểm khởi đầu tại cuộc họp đầu tiên. Đối với mỗi loại công việc, một "nhóm nghiên cứu" sẽ được thành lập trong đó các nhóm công nghiệp xây dựng chuyên biệt và các nhà thầu chính tham gia, và các hạng mục được đưa vào danh sách kiểm tra sẽ được kiểm tra cẩn thận.


  Giáo sư Kogo Kanisawa của Viện Công nghệ Shibaura, người chủ trì WG, nhấn mạnh, "Trách nhiệm của ngành là xác định chắc chắn chi phí an toàn và sức khỏe trong ngành." Ông cũng kêu gọi, "Cần phải có người đặt hàng và người dùng cuối hiểu và đảm bảo các khoản tiền."


  Các loại hình công việc tiên tiến được lựa chọn chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. So với lĩnh vực công trình dân dụng chủ yếu là công trình công cộng, thì trong lĩnh vực xây dựng có nhiều loại công việc và chi phí về an toàn và sức khỏe chưa thấm vào đâu, đặc biệt là sửa chữa nhà riêng, nhà chung cư. Trước tiên sẽ xem xét các loại hình công việc được cho là có nhiều vấn đề trong việc phân bổ các chi phí cần thiết, và mục đích là để lan rộng ra toàn ngành. Tại cuộc họp tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét sâu hơn các biện pháp để công khai sự cần thiết của các chi phí về an toàn và sức khỏe cho người mua tư nhân và người dùng cuối.


  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch coi việc tạo ra một danh sách xác nhận là bước đầu tiên để thanh toán các chi phí an toàn và sức khỏe phù hợp. Bước thứ hai, vào năm tài chính 2023, công ty có kế hoạch bắt đầu chuẩn bị và phổ biến "ước tính tiêu chuẩn" trong đó nêu rõ sự phân chia về chi phí an toàn và sức khỏe.

  Zalo
  Hotline