Các đơn đặt hàng tư vấn ở nước ngoài cho năm tài chính 2021 giảm 2,8%, lần đầu tiên xuống dưới 100 tỷ yên sau 7 năm / Hiệp hội Xây dựng Nhật Bản

Các đơn đặt hàng tư vấn ở nước ngoài cho năm tài chính 2021 giảm 2,8%, lần đầu tiên xuống dưới 100 tỷ yên sau 7 năm / Hiệp hội Xây dựng Nhật Bản

  Các đơn đặt hàng tư vấn ở nước ngoài cho năm tài chính 2021 giảm 2,8%, lần đầu tiên xuống dưới 100 tỷ yên sau 7 năm / Hiệp hội Xây dựng Nhật Bản


  Theo kết quả của các đơn đặt hàng dịch vụ tư vấn xây dựng ở nước ngoài trong năm tài chính 2021 do Hiệp hội Công nghệ Xây dựng Quốc tế (Hiệp hội Xây dựng Nhật Bản, Chủ tịch Katsushi Hashiba) tổng hợp, tổng lượng đơn đặt hàng nhận được giảm 2,8% so với năm tài chính trước đó xuống còn 97,67 tỷ yên. Nó giảm xuống dưới 100 tỷ yên lần đầu tiên sau một năm. Nó thấp hơn 30% so với trước khi lây lan nhiễm coronavirus mới. Nguyên nhân chính của điều này là do sự sụt giảm của dịch vụ giám sát xây dựng, vốn đòi hỏi số tiền hợp đồng tương đối cao, do hạn chế đi lại và các yếu tố khác. Tuy nhiên, các hạn chế đi lại đang dần được nới lỏng và nền kinh tế dự kiến ​​sẽ phục hồi sau thảm họa coronavirus vào năm tài chính 2022.


  Mục tiêu khảo sát là 88 công ty thành viên của Hiệp hội Xây dựng Nhật Bản, Hiệp hội Hợp tác Vận tải Nước ngoài, Hiệp hội Tư vấn Phát triển Nông nghiệp Hải ngoại và Hiệp hội Tư vấn Nước ngoài. Chúng tôi đã nhận được phản hồi hợp lệ từ 85 công ty. Trên thực tế, 73 công ty đã nhận được đơn đặt hàng hoạt động ở nước ngoài.
  Tổng lượng đơn đặt hàng nhận được trong năm tài chính 2021 là mức thấp nhất kể từ năm tài chính 2015. Nó đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong năm tài chính 2019 (143,37 tỷ yên), nhưng do sự lây lan của sự lây nhiễm corona mới, nó đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp sau năm tài chính 2020 (100,45 tỷ yên). Kết quả là tác động của sự bất hạnh của nhật quang rất mạnh.


  Trong khi tổng số lượng đơn đặt hàng nhận được giảm, số lượng đơn đặt hàng đã tăng 122 từ năm 2008 lên 719. Công việc giám sát thi công vốn khó áp dụng trực tuyến giảm do hạn chế đi lại,… nên lượng đặt hàng mỗi dự án giảm 3,2 tỷ Yên xuống còn 13,6 tỷ Yên.


  Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chiếm phần lớn trong tổng số đơn đặt hàng, là 88,26 tỷ yên (giảm 2,2% so với năm trước).


  Theo cơ quan đặt hàng, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã nhận được 76,21 tỷ Yên (giảm 8,0%), trong đó dự án vay là 26,16 tỷ Yên (giảm 37,3%) và các dự án khác là 50,05 tỷ Yên (tăng 21,6%). Trong số các tổ chức đặt hàng ngoài JICA, viện trợ không hoàn lại (Bộ Ngoại giao) lên tới 1,65 tỷ Yên (giảm 16,7%), và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới lên tới 8,55 tỷ Yên (tăng 309,1%).
  Nhìn vào lượng đặt hàng theo khu vực, châu Á có số lượng đặt hàng lớn nhất với 50,99 tỷ yên (giảm 22,7%), tiếp theo là châu Phi với 28,44 tỷ yên (tăng 57,0%). Ở châu Phi, có một dự án quy mô lớn trị giá khoảng 4,8 tỷ yên được thiết kế chi tiết và giám sát thi công xây dựng cầu ở Kenya, đây là một yếu tố thúc đẩy doanh số bán hàng nói chung.

  Zalo
  Hotline