Các biện pháp giảm gánh nặng năng lượng, hóa đơn điện cao đặc biệt, khí LP, lấy nét / LDP, kết luận trong tuần

Các biện pháp giảm gánh nặng năng lượng, hóa đơn điện cao đặc biệt, khí LP, lấy nét / LDP, kết luận trong tuần

    Các biện pháp giảm gánh nặng năng lượng, hóa đơn điện cao đặc biệt, khí LP, lấy nét / LDP, kết luận trong tuần

    Tiểu ban kinh tế, thương mại và công nghiệp của LDP (Chủ tịch Kazuichi Iwata) và Ủy ban điều tra chiến lược năng lượng toàn diện (Chủ tịch Fukushiro Nukaga) đã thảo luận về việc giảm gánh nặng thêm do giá năng lượng tăng vọt vào thứ ba. Vấn đề về phí điện cao đặc biệt và khí LP phải chịu mục tiêu giảm gánh nặng. Nó không đủ điều kiện cho các biện pháp nới lỏng Drastics hiện có. Ông Iwata cho biết để đáp lại cuộc phỏng vấn, bao gồm cả việc điều trị các trường trung học đặc biệt và LP Gas, trong tuần này. Có rất ít tiếng nói kêu gọi giảm áp suất thấp.

    Zalo
    Hotline