Buổi làm việc với lãnh đạo KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Bà Rịa Vũng Tàu

Buổi làm việc với lãnh đạo KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Bà Rịa Vũng Tàu

  Ngày 7 tháng 4 năm 2021, đại diện Pacific Group gồm ông Lê Ngọc Ánh Minh, ông Lê Thanh Bền và ông Nguyễn Minh Nhật đã có phiên làm việc và khảo sát các dự án tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Toshio Kazama, Phó tổng giám đốc KCN Phú Mỹ 3 đã tiếp đoàn

  Thay mặt PM3, bà Nguyễn Hồng Phương Quỳnh, chuyên viên marketing đã giới thiệu tổng quát về quá trình hình thành và phát triển và thu hút nhà đầu tư của KCN PM3. Hiện nay, KCN đã hút được các nhà đầu tư quy mô lớn vào đầu tư như tập đoàn Marubeni sản xuất thùng carton và sản xuất cà phê hòa tan, Tập đoàn Nitori sản xuất nội thất, tập đoàn GS sản xuất cọc bê tông, Tập đoàn khí đốt Nhật Bản, tập đoàn khí công nghiệp, sản xuất và phân phối khí đốt, tập đoàn logistics và gần đây, PM3 đã thành lập khu ICD cũng như đầu tư 6 cảng cạn. Giai đoạn 1 của khu công nghiệp dự kiến được lấp kín trong năm 2021 và Giai đoạn 2 của dự án là mở rộng thêm 500 héc ta

  Thay mặt Pacific Group, ông Lê Ngọc Ánh Minh trình bày về định hướng đầu tư điện mặt trời áp mái và điện gió cỡ nhỏ. Đối tác của Pacific Group có thể đầu tư trọn gói hệ thống điện mặt trời, điện gió quy mô nhỏ và bán điện trực tiếp cho nhà máy với giá chiết khấu thấp hơn 10% giá mua điện của EVN 

  Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc 

  On April 7, 2021, representatives of Pacific Group including Mr. Le Ngoc Anh Minh, Mr. Le Thanh Ben and Mr. Nguyen Minh Nhat had a working session and surveyed projects in Phu My 3 Industrial Zone in the town. Phu My, Ba Ria Vung Tau Province. Mr. Toshio Kazama, Deputy General Director of Phu My 3 Industrial Park received the delegation

  On behalf of PM3, Ms. Nguyen Hong Phuong Quynh, marketing specialist gave an overview of the process of formation and development and attracting investors of PM3 Industrial Park. Currently, the industrial park has attracted large-scale investors to invest such as Marubeni Group manufacturing carton boxes and instant coffee production, Nitori Group manufacturing furniture, GS Group manufacturing concrete piles, Japan Gas Corporation, industrial gas corporation, gas production and distribution group, logistics group and recently, PM3 established ICD zone as well as invested in 6 dry ports. Phase 1 of the industrial park is expected to be filled in 2021 and Phase 2 of the project is to expand by 500 hectares.

  On behalf of Pacific Group, Mr. Le Ngoc Anh Minh presented investment orientations for rooftop solar and small wind power. Pacific Group's partner can fully invest in solar and wind power systems with small scale and sell electricity directly to the plant at a discount price of 10% lower than the purchasing price of EVN

  Below are some pictures of the meeting

  Zalo
  Hotline