Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Từ tháng 4 năm 2012, việc sử dụng giàn giáo này về nguyên tắc là bắt buộc, và các Quy định về An toàn và Sức khỏe được sửa đổi và quy định

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Từ tháng 4 năm 2012, việc sử dụng giàn giáo này về nguyên tắc là bắt buộc, và các Quy định về An toàn và Sức khỏe được sửa đổi và quy định

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Từ tháng 4 năm 2012, việc sử dụng giàn giáo này về nguyên tắc là bắt buộc, và các Quy định về An toàn và Sức khỏe được sửa đổi và quy định


  Từ tháng 4 năm 2024, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ bắt buộc sử dụng giàn giáo tại các công trường xây dựng. Tất cả các địa điểm có không gian cần thiết để lắp đặt (chiều rộng từ 1 mét trở lên) đều đủ điều kiện. Việc sử dụng giàn giáo một phía được cho phép đặc biệt tại các địa điểm khó sử dụng giàn giáo chính do địa điểm hẹp hoặc chướng ngại vật. Việc sử dụng giàn giáo treo cũng được miễn trừ. Là một phần của quá trình phát triển hệ thống cần thiết, chúng tôi đã biên soạn bản dự thảo sửa đổi Quy định về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (Safety and Health Regulations). Phấn đấu ban hành trong tháng 3 và có hiệu lực thi hành vào ngày 1/4/2024. Thúc đẩy việc sử dụng giàn giáo an toàn hơn và ngăn ngừa té ngã.


  Vào ngày 13, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato đã tham khảo ý kiến ​​của Chủ tịch Atsushi Seike của Hội đồng Chính sách Lao động (Hội đồng Chính sách Lao động, cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) về một sắc lệnh cấp bộ nhằm sửa đổi An toàn và Sức khỏe quy định. Đề xuất đã được thảo luận tại Tiểu ban An toàn và Sức khỏe Công nghiệp được tổ chức tại Tokyo cùng ngày. Một thành viên ủy ban đã yêu cầu cho phép sử dụng giàn giáo có chiều rộng dưới 1 mét để tránh đi ngược chiều. Tiểu ban cuối cùng đã đánh giá dự thảo sắc lệnh là "phù hợp."


  Tại những nơi làm việc xảy ra tai nạn liên quan đến rơi từ giàn giáo, kể cả giàn giáo treo, đã có trường hợp việc kiểm tra giàn giáo theo yêu cầu của Quy định về An toàn và Sức khỏe đã không được thực hiện đúng. Dự thảo sửa đổi cũng quy định các quy tắc kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho giàn giáo. Đảm bảo tính hiệu quả bằng cách bắt buộc các nhà điều hành kinh doanh và các bên đặt hàng phải chỉ định trước các thanh tra viên. Cũng bắt buộc phải ghi tên người kiểm tra và lưu giữ cho đến khi hoàn thành công việc sử dụng giàn giáo. Quy định về quy tắc kiểm tra dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1/10.


  Mặc dù số vụ tai nạn lao động trong ngành xây dựng đã giảm đáng kể nhưng vẫn có khoảng 300 người thiệt mạng mỗi năm. Tai nạn rơi giàn giáo chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ tai nạn thương vong trong ngành xây dựng, khoảng 40%.


  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã tổ chức một cuộc họp cấp công tác (do Hirotake Kanisawa, giáo sư Khoa Kiến trúc, Khoa Kiến trúc, Viện Công nghệ Shibaura chủ trì) để tăng cường và củng cố các biện pháp ngăn ngừa té ngã trong ngành xây dựng . Sau 5 năm thảo luận, một báo cáo đã được soạn thảo vào năm ngoái nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Dựa trên cơ sở này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã biên soạn dự thảo sửa đổi Quy định về An toàn và Sức khỏe. Đảm bảo chi phí cũng là một vấn đề quan trọng để thực hiện các biện pháp đối phó. Ủy ban đánh giá cấp công tác do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch thành lập đang thảo luận các biện pháp thanh toán hợp lý các chi phí an toàn và sức khỏe.

  Zalo
  Hotline