Bộ Môi trường nỗ lực đưa năng lượng tái tạo vào khu vực

Bộ Môi trường nỗ lực đưa năng lượng tái tạo vào khu vực

  Bộ Môi trường nỗ lực đưa năng lượng tái tạo vào khu vực
  Yêu cầu ngân sách cho ngân sách năm 2023 của Bộ Môi trường đã được tiết lộ. Chúng tôi sẽ yêu cầu 40 tỷ yên, gấp đôi ngân sách ban đầu cho năm 2010, để hỗ trợ việc giới thiệu năng lượng tái tạo của các chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm 40 tỷ yên đầu tư tài chính và các khoản vay cho quỹ công-tư "Tổ chức hỗ trợ khử cacbon" đầu tư vào các dự án khử cacbon đầy hứa hẹn của khu vực tư nhân.

  Bộ Môi trường đã đưa ra một đề xuất yêu cầu 429,7 tỷ yên, tăng 40% tổng cộng, từ tài khoản chung và tài khoản đặc biệt cho các biện pháp năng lượng.

  Trong năm tài chính 2010, chính phủ đã chọn 26 dự án chính quyền địa phương đầy tham vọng để nhận trợ cấp hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo của chính quyền địa phương và bắt đầu hỗ trợ các dự án đó. Một nửa đến ba phần tư chi phí thiết bị cho năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng sẽ được trợ cấp. Mục tiêu là có ít nhất 100 khu vực dẫn đầu về khử cacbon vào năm tài chính 2030.

  Tổ chức Hỗ trợ khử cacbon dự kiến ​​sẽ được thành lập vào mùa thu này và đã đảm bảo được 20 tỷ yên đầu tư tài chính cho năm tài chính 2022. Trong năm tài chính 2011, chúng tôi sẽ tìm cách tăng gấp đôi số tiền, đồng thời kêu gọi đầu tư chung và các khoản vay từ các công ty tư nhân và tổ chức tài chính dựa trên nguồn vốn của tổ chức, nhằm đạt tổng chi phí dự án liên quan đến khử cacbon là 300 tỷ yên.

  Chính phủ đã đặt mục tiêu giảm 46% lượng phát thải khí nhà kính so với mức tài khóa 2013 vào năm tài chính 2030. Việc mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo sẽ dẫn đến cải thiện tỷ lệ tự cung tự cấp năng lượng, do đó, đây cũng sẽ là giải pháp đối phó với những lo ngại về giá tài nguyên cao và tình trạng thiếu điện và nhiên liệu.

  Zalo
  Hotline