Bộ Môi trường Nhật Bản chọn tám dự án mới cho các dự án mô hình JCM của Chương trình hỗ trợ tài chính theo cơ chế tín dụng chung (JCM) cho năm tài chính 2022 (Vòng thứ năm)

Bộ Môi trường Nhật Bản chọn tám dự án mới cho các dự án mô hình JCM của Chương trình hỗ trợ tài chính theo cơ chế tín dụng chung (JCM) cho năm tài chính 2022 (Vòng thứ năm)

  Bộ Môi trường Nhật Bản chọn tám dự án mới cho các dự án mô hình JCM của Chương trình hỗ trợ tài chính theo cơ chế tín dụng chung (JCM) cho năm tài chính 2022 (Vòng thứ năm)


  Vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản, đã công bố tám dự án mới được chọn cho Các dự án mô hình JCM của Chương trình hỗ trợ tài chính Cơ chế tín chỉ chung (JCM) cho năm tài chính 2022 (vòng thứ năm) bên cạnh 16 dự án được chọn ở vòng một (ngày 1 tháng 7 năm 2022), bốn dự án được chọn ở vòng hai (ngày 9 tháng 8 năm 2022), năm dự án được chọn ở vòng ba (ngày 29 tháng 9 năm 2022) và bốn dự án được chọn ở vòng bốn round (2 tháng 12 năm 2022). Tổng số Dự án Mô hình JCM được hỗ trợ đã lên tới 222 và lượng phát thải khí nhà kính (GHG) giảm tích lũy vào năm 2030 dự kiến sẽ vào khoảng 20 triệu tấn CO2.

  MOE Nhật Bản đã nhận được nhiều đơn đăng ký tham gia Dự án mẫu JCM cho vòng thứ năm này và đã chọn tám dự án liên quan đến hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo như phát điện mặt trời và thủy điện mini. MOE Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng cơ sở hạ tầng khử cacbon ra nước ngoài thông qua JCM, dựa trên "Kế hoạch đối phó với sự nóng lên toàn cầu (quyết định của Nội các vào tháng 10 năm 2021)" và các biện pháp khác.

  1. Đề cương JCM
  -  Từ năm 2013, Nhật Bản đã thành lập JCM với 25 quốc gia đối tác và hơn 200 dự án đã được lựa chọn. 25 quốc gia đối tác hiện tại của JCM là: Mông Cổ, Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Maldives, Việt Nam, Lào, Indonesia, Costa Rica, Palau, Campuchia, Mexico, Ả Rập Saudi, Chile, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Senegal, Tunisia, Azerbaijan, Moldova, Georgia, Sri Lanka, Uzbekistan và Papua New Guinea.

  - JCM nhằm mục đích giảm phát thải khí nhà kính ở các nước đang phát triển và các nước khác bằng cách sử dụng các công nghệ khử cacbon tiên tiến. Theo kế hoạch JCM, phù hợp với Điều 6 của Thỏa thuận Paris, Nhật Bản đang tạo điều kiện phổ biến các công nghệ và cơ sở hạ tầng khử cacbon hàng đầu, v.v. cũng như thực hiện các hành động giảm thiểu ở các quốc gia đối tác. JCM đóng góp vào việc đạt được NDC của Nhật Bản và các nước đối tác đồng thời đảm bảo tránh tính hai lần thông qua các điều chỉnh tương ứng.

  - Các Dự án theo mô hình JCM của MOE Nhật Bản hỗ trợ tài chính lên tới 1/2 chi phí đầu tư ban đầu cho các dự án. Những người tham gia đại diện trong Dự án mô hình JCM sẽ tiến hành đo lường, báo cáo và xác minh (MRV) về giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ tài chính này dự kiến sẽ đóng góp vào quá trình khử cacbon toàn cầu bằng cách phổ biến và triển khai các công nghệ khử cacbon tiên tiến đồng thời hiểu sâu sắc nhu cầu của các quốc gia đối tác.

  - Các hoạt động JCM này tuân theo "Kế hoạch đối phó với sự nóng lên toàn cầu (quyết định của nội các vào tháng 10 năm 2021)," "Chính sách của Bộ GD Nhật Bản để thực hiện Điều 6 của Thỏa thuận Paris sau COP26 (tháng 11 năm 2021)" và "Thiết kế lớn và Kế hoạch hành động cho một hình thức chủ nghĩa tư bản mới và theo dõi (quyết định của Nội các vào tháng 6 năm 2022)."

  (Để biết thêm thông tin về JCM: https://www.jcm.go.jp/)

  2. Sơ lược về 8 dự án mới được chọn cho các dự án mô hình JCM của MOE Nhật Bản
  -  Đơn đăng ký "Các dự án mẫu JCM thuộc Chương trình hỗ trợ tài chính JCM" trong năm tài chính 2022 của Quỹ Trung tâm Môi trường Toàn cầu (GEC, một tổ chức thực hiện) đã được mở từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022.

  - Trong vòng thứ năm của quy trình tuyển chọn vào năm tài chính 2022, MOE Nhật Bản đã chọn 8 dự án mới ngoài 16 dự án được chọn ở vòng đầu tiên đã được công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, bốn dự án được chọn ở vòng thứ hai đã được công bố vào ngày Ngày 9 tháng 8 năm 2022, năm dự án được chọn ở vòng ba được công bố vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 và bốn dự án được chọn ở vòng bốn được công bố vào ngày 2 tháng 12 năm 2022, dựa trên kết quả sàng lọc tài liệu ban đầu, đánh giá thứ cấp thông qua phỏng vấn và đánh giá chấp nhận/từ chối. MOE Nhật Bản sẽ tiến hành các thủ tục hỗ trợ tài chính đã quyết định và các thủ tục thực hiện JCM với các nước đối tác.

  < Các dự án được chọn vào vòng 5 (10/02/2023) >

  STT Đối tác Quốc gia Dự án Tên Đại diện
  Người tham gia ước tính
  Giảm GHG (tCO2/năm)
  30 Dự án điện mặt trời Mông Cổ 15MW tại Erdene, tỉnh Dornogovi Tập đoàn Asian Gateway 19.515
  31 Dự án cung cấp năng lượng Kenya bằng hệ thống điện mặt trời áp mái 1,5MW cho nhà máy nước giải khát Công ty TNHH AAIC Nhật Bản 924
  32 Dự án cung cấp năng lượng Việt Nam bằng hệ thống điện mặt trời áp mái 0,8MW cho nhà máy hóa chất The Kansai Electric Power Company, Incorporated 379
  33 Indonesia Nhà máy thủy điện nhỏ 3,5MW tại sông Pungga ở Bắc Sumatra SDG Impact Japan Inc. 8.863
  34 Indonesia Lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng và hệ thống năng lượng mặt trời cho tòa nhà phức hợp ở Jakarta Công ty TNHH Yuko-Keiso 1.493
  35 Dự án điện mặt trời 100MW của Ả-rập Xê-út tại Vùng Wadi Ad Dawasir Toyota Tsusho 136,802
  36 Chile Dự án điện mặt trời 47MW sử dụng sơ đồ PMGD Công ty TNHH Daiichi Jitsugyo 34.418
  37 Dự án cung cấp năng lượng Chile bằng Hệ thống điện mặt trời mái nhà 2.0MW cho Nhà máy nhựa công nghiệp ở Renca, Vùng đô thị Santiago Asian Gateway Corporation 1.105

  [Tham khảo 1] Các dự án được xét chọn đợt 1 (01/07/2022)
  https://www.env.go.jp/en/press/press_00053.html

  STT Đối tác Quốc gia Dự án Tên Đại diện
  Người tham gia ước tính
  Giảm phát thải khí nhà kính
  (tCO2/năm)
  1 Kenya Giới thiệu hệ thống điện mặt trời trên mái nhà 3,1MW cho các cơ sở chế biến thực phẩm Công ty TNHH AAIC Nhật Bản 2.454
  2 Kenya Giới thiệu hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà 2,3MW cho các cơ sở ấp trứng, chế biến thịt và pin Công ty TNHH AAIC Nhật Bản 1.735
  3 Dự án Nhà máy điện sinh khối 20MW của Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang Công ty TNHH eREX 36,814
  4 Dự án Nhà máy Thủy điện Mini 16MW của Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận Kanematsu KGK Corp. 16.910
  5 Dự án cung cấp năng lượng tại Việt Nam bằng Hệ thống điện mặt trời áp mái 7,9MW cho các nhà máy sản xuất ô tô và may mặc The Kansai Electric Power Company, Incorporated 2.634
  6 Việt Nam Giới thiệu hệ thống điện mặt trời áp mái 0,4MW cho Nhà máy sản xuất bánh xe bằng nhôm (Chương trình cho thuê sinh thái JCM) Sumitomo Mitsui Trust Công ty TNHH Tài chính Panasonic 156
  7 Indonesia Giới thiệu Hệ thống lò hơi đốt một lần hiệu suất cao cho Nhà máy Hóa chất Tổng công ty DIC 1.652
  8 Thái Lan Giới thiệu hệ thống đồng phát khí và hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà 22MW cho nhà máy lốp xe The Kansai Electric Power Company, Incorporated 31.652
  9 Thái Lan Giới thiệu Hệ thống phát điện thu hồi nhiệt thải ORC cho Nhà máy Kính phẳng AGC Inc. 7.845
  10 Dự án cung cấp năng lượng Thái Lan bằng Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà 4,3MW cho các nhà máy sản xuất phụ tùng và dụng cụ The Kansai Electric Power Company, Incorporated 1.926
  11 Dự án cung cấp năng lượng Thái Lan bằng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà 2,9MW cho các nhà máy luyện kim và kho lạnh Công ty TNHH Osaka Gas 1.150
  12 Dự án cung cấp năng lượng Thái Lan bằng Hệ thống điện mặt trời áp mái 1MW cho các nhà máy tái chế kim loại và phụ tùng ô tô Tập đoàn Marubeni 403
  13 Philippines Dự án phát điện nhị phân 28MW tại Nhà máy điện địa nhiệt Mahanagdong TỔNG CÔNG TY JGC 76.220
  14 Philippines Dự án nhà máy thủy điện nhỏ 14,5MW trên sông Siguil ở Mindanao Toyota Tsusho Corporation 47.349
  15 Philippines Dự án cung cấp năng lượng bằng hệ thống điện mặt trời 9MW cho nhà máy gốm sứ và nhà máy xi măng Tập đoàn Marubeni 5.957
  16 Philippines Giới thiệu hệ thống năng lượng mặt trời 0,8MW cho các nhà máy sản xuất sản phẩm nhôm, vật liệu đóng gói và phụ tùng ô tô (Chương trình cho thuê sinh thái JCM) Tokyo Century Corporation 544
  [Tham khảo 2] Các dự án được chọn vào vòng 2 (09/08/2022)
  https://www.env.go.jp/en/press/press_00372.html

  STT Đối tác Quốc gia Dự án Tên Đại diện
  Người tham gia ước tính
  Giảm phát thải khí nhà kính
  (tCO2/năm)
  17 Indonesia Giới thiệu hệ thống năng lượng mặt trời 5MW cho các nhà máy sản xuất phương tiện và động cơ TỔNG CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA 3.788
  18 Chile Dự án điện mặt trời 6MW sử dụng đất nông nghiệp ở Maule và Nuble Region Farmland Co., Ltd. 4.400
  19 Thái Lan Dự án cung cấp năng lượng nhiệt và tránh khí mê-tan Sử dụng sinh khối trộn với khí sinh học từ nước thải trong nhà máy chế biến trái cây Dole Japan Inc. 43.343
  20 Thái Lan Giới thiệu hệ thống năng lượng mặt trời 1,6MW cho các nhà máy sản xuất mỹ phẩm và chai nhựa (Chương trình cho thuê sinh thái JCM) Tokyo Century Corporation 595
  [Tham khảo 3] Các dự án được chọn vào vòng 3 (29/09/2022)
  https://www.env.go.jp/en/press/press_00600.html

  STT Đối tác Quốc gia Dự án Tên Đại diện
  Người tham gia ước tính
  Giảm GHG (tCO2/năm)
  21 Việt Nam Giới thiệu hệ thống điện mặt trời áp mái 5,7MW cho các nhà máy dây buộc và nhôm Tập đoàn Marubeni 1.416
  22 Indonesia Giới thiệu hệ thống điện mặt trời trên mái nhà 3,1MW cho các nhà máy in và hàng tiêu dùng nhanh ở đảo Java Alamport Inc. 2.658
  23 Indonesia Giới thiệu hệ thống năng lượng mặt trời 2,1MW cho các nhà máy sản xuất dây thép và nhôm Tập đoàn Tokyo Century 1.747
  24 Chile Dự án điện mặt trời thứ hai 9MW tại Yungay, Vùng Biobio Tập đoàn Eurus Energy Holdings 8.342
  25 Chile Dự án điện mặt trời 9MW tại Teno, Vùng Maule Eurus Energy Holdings Corporation 8.239
  [Tham khảo 4] Các dự án được chọn vào vòng 4 (02/12/2022)
  https://www.env.go.jp/en/press/press_00835.html

  STT Đối tác Quốc gia Dự án Tên Đại diện
  Người tham gia ước tính
  Giảm GHG (tCO2/năm)
  26 Việt Nam Dự án phát điện gió ngoài khơi 48MW tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Shizen Energy Inc. 36.597
  27 Dự án cung cấp năng lượng Việt Nam bằng Hệ thống điện mặt trời áp mái 1,8MW cho Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô và Nhà máy vật liệu xây dựng Công ty Điện lực Kansai, Tổng công ty 815
  28 Lào Giới thiệu máy biến áp hiệu suất cao vô định hình trong lưới điện II Công ty TNHH Yuko-Keiso 2.121
  29 Philippines 5,6MW Dự án phát điện nhị phân địa nhiệt ở Bắc Negros JGC Corporation 9.728
  [Tham khảo 5] Vị trí của JCM trong Kế hoạch đối phó với sự nóng lên toàn cầu 

  (Quyết định của nội các, tháng 10 năm 2021) https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/211022.html (Có sẵn bằng tiếng Nhật)
  Nhật Bản sẽ thiết lập và thực hiện JCM để đánh giá định lượng những đóng góp của Nhật Bản đối với việc giảm thiểu và loại bỏ phát thải khí nhà kính, đạt được thông qua phổ biến, trong số những người khác, các công nghệ, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ và cơ sở hạ tầng khử cacbon hàng đầu cũng như thông qua việc thực hiện của các biện pháp ở các nước đang phát triển và các nước khác, và để sử dụng những đóng góp đó để đạt được NDC của Nhật Bản. Bằng cách làm như vậy, thông qua hợp tác công tư, Nhật Bản đặt mục tiêu đảm bảo giảm và loại bỏ phát thải tích lũy ở mức xấp xỉ 100 triệu t-CO2 vào năm tài chính 2030.

  [Tham khảo 6] Chính sách của Bộ Giáo dục Nhật Bản để thực hiện Điều 6 của Thỏa thuận Paris sau COP26 (tháng 11 năm 2021) https://www.env.go.jp/annai/kaiken/files/r04/cop26%206jou.pdf (Có sẵn bằng tiếng Nhật )
  Tại COP26, Bộ quy tắc cho Điều 6 (cơ chế thị trường) của Thỏa thuận Paris đã được ký kết, mở đường cho việc sử dụng các cơ chế thị trường để giảm lượng khí thải toàn cầu. Dẫn đầu các cuộc đàm phán Điều 6 và là nước đi đầu với kinh nghiệm của JCM, Nhật Bản sẽ thực hiện ba hành động sau để góp phần khử cacbon toàn cầu.

  < Ba hành động >
  1. Mở rộng các quốc gia đối tác JCM và tăng cường phát triển và triển khai dự án với sự cộng tác của các tổ chức quốc tế
  2. Mở rộng quy mô JCM bằng cách huy động thêm nguồn tài chính tư nhân
  3. Góp phần vận hành cơ chế thị trường trên toàn cầu

  Zalo
  Hotline