Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp giảm tần suất kiểm tra do áp lực cao/ứng phó thiếu kỹ sư trưởng

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp giảm tần suất kiểm tra do áp lực cao/ứng phó thiếu kỹ sư trưởng

    Tại cuộc họp chuyên gia tổ chức ngày 19, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố chính sách gia hạn có điều kiện tần suất kiểm tra cơ sở, thiết bị tiếp nhận điện cao thế nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của kỹ sư trưởng điện. Luật đã cho phép kiểm tra thiết bị điện áp thấp trong các tòa nhà, cơ sở thương mại, v.v. từ mỗi tháng một lần đến ba tháng một lần, với điều kiện lắp đặt thiết bị giám sát cách điện. Ngoài ra, các thiết bị như cầu dao và máy biến áp trong các tủ nhận điện cao thế hiện đang được kiểm tra mỗi tháng một lần, nhưng kế hoạch là tăng tần suất kiểm tra lên ba tháng một lần, với các điều kiện như giám sát mức dòng điện. .

    Zalo
    Hotline