Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Đẩy nhanh nền kinh tế tuần hoàn để hiện thực hóa GX/Tiểu ban mới Tăng cường hợp tác giữa ngành, chính phủ và học viện

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Đẩy nhanh nền kinh tế tuần hoàn để hiện thực hóa GX/Tiểu ban mới Tăng cường hợp tác giữa ngành, chính phủ và học viện

    Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đã công bố tại một cuộc họp chuyên gia vào ngày 3 rằng họ có kế hoạch thành lập một "tiểu ban kinh tế tái chế tài nguyên" để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Là một phần của chính sách môi trường nhằm hiện thực hóa GX (Chuyển đổi xanh), chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận về phát triển hệ thống. Chúng tôi dự định bắt đầu đánh giá chi tiết vào mùa hè này. Chúng tôi mong muốn đạt được cả lưu thông tài nguyên và tăng trưởng kinh tế đồng thời tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp, chính phủ và học viện.

     

    Zalo
    Hotline