Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cung cấp trợ cấp cho việc giới thiệu pin lưu trữ, tổng trị giá 40 tỷ yên để sử dụng lưới điện

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cung cấp trợ cấp cho việc giới thiệu pin lưu trữ, tổng trị giá 40 tỷ yên để sử dụng lưới điện

  Vào ngày 5 tháng 3, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố tại cuộc họp các chuyên gia về quy mô ngân sách trợ cấp nhằm mở rộng việc giới thiệu pin lưu trữ lưới và pin lưu trữ cho hộ gia đình, thương mại và công nghiệp. Về pin lưu trữ lưới điện, chính phủ có kế hoạch đảm bảo tổng cộng 40 tỷ yên trong nhiều năm.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Tổng quan về dự án hỗ trợ ắc quy công nghiệp thương mại và gia dụng
  (nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Với việc giới thiệu trên quy mô lớn các nguồn năng lượng tái tạo có thể thay đổi như năng lượng mặt trời và gió, Bộ đang giới thiệu pin lưu trữ cố định (để sử dụng trên lưới điện, sử dụng trong gia đình/thương mại/công nghiệp) để đảm bảo đáp ứng nhu cầu (DR) và khả năng điều chỉnh. là điều cần thiết, các ngân sách liên quan sẽ được đưa vào ngân sách bổ sung năm tài khóa 2023 và dự luật ngân sách năm tài khóa 2024.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Tổng quan về dự án hỗ trợ ắc quy công nghiệp thương mại và gia dụng
  (nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Trong ngân sách bổ sung năm tài khóa 2023, 10 tỷ yên được dành làm ngân sách để hỗ trợ giới thiệu hệ thống lưu trữ điện cho các hộ gia đình và ngành thương mại, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng IoT để mở rộng DR. Để hỗ trợ giới thiệu trong lĩnh vực này, tới một phần ba chi phí thiết bị, xây dựng và lắp đặt pin lưu trữ có thể sử dụng cho DR sẽ được trợ cấp. Để hỗ trợ chuyển đổi IoT của thiết bị hiện có, tới một nửa chi phí của các thiết bị liên quan đến IoT như thiết bị liên lạc, cảm biến và hệ thống quản lý năng lượng (EMS) để hỗ trợ DR sẽ được trợ cấp.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Tình trạng tiếp nhận đấu nối, hợp đồng... đối với ắc quy nối lưới
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Trong đề xuất ngân sách năm tài chính 2024, tổng cộng 40 tỷ yên sẽ được phân bổ làm ngân sách cho việc sử dụng trái phiếu chuyển đổi kinh tế GX, bao gồm cả đạo luật về gánh nặng nợ kho bạc quốc gia sẽ cho phép các dự án kéo dài nhiều năm, nhằm thúc đẩy việc triển khai lưới điện. pin lưu trữ, vv Ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2024 là 8,5 tỷ yên. Trong tương lai, các yêu cầu chi tiết như pin lưu trữ trên lưới sẽ được thiết kế để chuẩn bị cho việc thực hiện ngân sách. Do ngân sách sử dụng Trái phiếu Chuyển đổi Kinh tế GX nên việc triển khai ổn định và an toàn trong xử lý chất thải cũng sẽ được xem xét, bên cạnh các yêu cầu phù hợp với mục đích của GX. Thiết kế chi tiết sẽ được thảo luận tại một diễn đàn mới.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Triển vọng giới thiệu pin tích điện nối lưới
  (nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Về triển vọng giới thiệu pin lưu trữ lưới, Bộ ước tính rằng số dự án đã chuyển sang ``ứng dụng hợp đồng'' trong tổng số ``đơn đăng ký xem xét kết nối'' tính đến cuối tháng 5 năm 2023 là khoảng 10% và chi phí pin lưu trữ sẽ vào khoảng 14,1GWh. Nếu xác suất thương mại hóa tăng lên bằng cách giảm lượng điện tạo ra và nếu nó trở thành 20% tương đương với năng lượng mặt trời và năng lượng gió trên bờ thì dự kiến ​​sẽ là khoảng 23,8 GWh. Quá trình chuyển đổi từ áp dụng hợp đồng sang vận hành thực tế dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 70%, tương tự như đối với điện gió trên bờ. Ngoài ra, triển vọng sử dụng pin lưu trữ cho mục đích sử dụng trong gia đình và thương mại được dự đoán là khoảng 24,2GWh vào năm 2030.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Triển vọng giới thiệu pin lưu trữ dùng trong gia đình và thương mại
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Zalo
  Hotline