Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bắt đầu tuyển dụng trung cấp cho Cục kiểm tra và an toàn công nghiệp / Mở rộng lao động trẻ và trung cấp

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp bắt đầu tuyển dụng trung cấp cho Cục kiểm tra và an toàn công nghiệp / Mở rộng lao động trẻ và trung cấp

     Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ bắt đầu tuyển dụng lao động trung cấp cho Cục Kiểm tra và An toàn Công nghiệp từ hôm nay. Trong khoảng 20 năm từ 1995 đến 2014, do tạm dừng tuyển dụng mới nên tình trạng thiếu lao động tầm trung ở độ tuổi 30 đến đầu 40 và hiện nay, đa số ở độ tuổi 50 trở lên. Để duy trì và nâng cao chất lượng công việc trong trung và dài hạn, chúng tôi mong muốn tăng số lượng lao động trẻ và trung cấp thông qua các hoạt động tuyển dụng tích cực.
     Các đơn tuyển dụng sẽ được chấp nhận cho đến ngày 11 tháng 7 và thời gian tuyển dụng được lên kế hoạch vào tháng 10 hoặc muộn hơn.

    Zalo
    Hotline