Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ban hành Lệnh khẩn cấp tới KEPCO / Ủy viên Hosaka của Cơ quan Năng lượng ``Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng''

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ban hành Lệnh khẩn cấp tới KEPCO / Ủy viên Hosaka của Cơ quan Năng lượng ``Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng''

  Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ban hành Lệnh khẩn cấp tới KEPCO / Ủy viên Hosaka của Cơ quan Năng lượng ``Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng''

  Chủ tịch Mori nhận chỉ thị từ Ủy viên Hosaka (trái) (21, Kasumigaseki, Tokyo)

  Vào ngày 21, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã ban hành một chỉ thị khẩn cấp đối với Điện lực Kansai về việc tuân thủ luật pháp và các quy định do bộ phận bán lẻ của Điện lực Kansai đã xem trái phép thông tin khách hàng do Truyền tải và Phân phối Điện lực Kansai nắm giữ. Cùng ngày, Shin Hosaka, Tổng giám đốc Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng, đã trao nó cho Chủ tịch Kanden Nozomu Mori tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Chỉ thị khẩn cấp kêu gọi xây dựng một hệ thống xác minh sử dụng nhân sự bên ngoài và thực hiện các biện pháp cải tiến bổ sung nếu bộ trưởng bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp thừa nhận rằng tính khả thi của sáng kiến ​​là không đủ.


  Ủy viên Hosaka chỉ ra, "Chúng tôi nhận ra rằng đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng sẽ gây ra những nghi ngờ nghiêm trọng về lập trường tuân thủ của (Kanden) và đặt ra một vấn đề trong môi trường cạnh tranh bán lẻ." Sau khi điều tra nguyên nhân và các vấn đề, bao gồm cả văn hóa của tổ chức, chúng tôi sẽ củng cố hệ thống đào tạo và giáo dục cho nhân viên, đồng thời tuân thủ luật pháp và các quy định cần thiết để đảm bảo môi trường cạnh tranh phù hợp với các doanh nghiệp khác. 


  Chủ tịch Mori đã xin lỗi và nói: "Tôi xin lỗi một lần nữa vì đã gây ra sự cố không phù hợp liên quan đến việc tuân thủ." "Cả nhóm sẽ làm việc cùng nhau để ngăn chặn sự tái diễn", ông nói.


  Ông giải thích với báo giới: "Trong khi đang lên kế hoạch cải thiện hoạt động kinh doanh để đối phó với vấn đề nhận tiền, chúng tôi rất coi trọng sự việc này". "Chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết thích hợp sau khi điều tra vụ việc", ông nói, đề cập đến các hình phạt nhân sự, bao gồm cả giám đốc điều hành.

  Zalo
  Hotline