Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Dự án kiểm soát lũ lưu vực 2.0 được xây dựng cho 8 hệ thống sông, phản ánh lượng mưa gia tăng

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Dự án kiểm soát lũ lưu vực 2.0 được xây dựng cho 8 hệ thống sông, phản ánh lượng mưa gia tăng

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã xây dựng các biện pháp kiểm soát lũ mới nhất cho từng hệ thống sông, ``Dự án kiểm soát lũ khu vực lưu vực 2.0'' cho 8 hệ thống sông cấp 1 trên toàn quốc. Dự đoán lượng mưa sẽ tăng do biến đổi khí hậu, thông tin thiệt hại do lũ lụt ước tính đã được cập nhật. Sau khi đặt ra các mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, các biện pháp phần cứng cụ thể sẽ được xác định và một hệ thống sẽ được triển khai để những người liên quan đến lưu vực sông cùng nhau hợp tác phòng chống thiên tai. Đến cuối năm tài chính 2023, Bộ hy vọng sẽ xây dựng được quy hoạch cho toàn bộ 109 hệ thống sông cấp 1 dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ.

  Nếu nhiệt độ tăng thêm 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, lượng mưa vào khoảng năm 2040 dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 1,1 lần và tốc độ dòng chảy dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 1,2 lần. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã công bố chính sách xem xét từng phương án, cho rằng “dự án kiểm soát lũ lưu vực” hiện tại có thể không đảm bảo đủ an toàn.

  Dự án Kiểm soát Lũ lụt Lưu vực 2.0, sẽ là kế hoạch sửa đổi, phản ánh lượng mưa tăng lên và xác định cụ thể khu vực ngập lụt mới nhất, số hộ gia đình bị ngập và mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra. Trên hết, mục tiêu giảm thiểu thiệt hại thông qua các biện pháp đầu nguồn đã được chỉ ra và các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đó cũng được đưa vào. Đơn vị thực hiện, thời gian, nội dung, v.v. của từng biện pháp được tóm tắt trong bảng. Khuyến khích sự tham gia của các tỉnh, thành phố.

  Chẳng hạn, trong quy hoạch mới xây dựng cho hệ thống sông Niyodo, thiệt hại ước tính mới nhất ước tính khoảng 3.400 ha diện tích bị ngập, khoảng 10.400 hộ gia đình bị ngập và thiệt hại khoảng 552 tỷ yên. Mục tiêu là giảm diện tích bị ngập xuống còn khoảng 10 ha, số hộ gia đình bị ngập xuống bằng 0 và mức thiệt hại lên khoảng 100 triệu yên. Các biện pháp cụ thể bao gồm xây dựng lại đập nước, phát triển các ao ngăn nước và sử dụng hiệu quả các đập hiện có.

  Những cái được phát hành trước là ▽ Sông Toyohira (Hokkaido) ▽ Sông Naruse (Miyagi) ▽ Sông Seki (Niigata, Nagano) ▽ Sông Kumoide (Mie, Nara) ▽ Sông Kano (Shizuoka) ▽ Sông Ota (Hiroshima) ▽ Sông Jin Yodo (Kochi, Ehime) ▽ Sông Midori (Kumamoto) - 8 hệ thống nước. Ba hệ thống sông, ▽ Sông Kakehashi (Ishikawa), ▽ Sông Yura (Kyoto, Hyogo) và Sông Onga (Fukuoka), cũng sẽ được công bố vào cuối tháng.

  Zalo
  Hotline