Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Nghiên cứu mô hình tiêu chuẩn cho thiết kế 3D, công việc thử nghiệm để tăng tốc cải thiện năng suất trong năm tài chính 24

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Nghiên cứu mô hình tiêu chuẩn cho thiết kế 3D, công việc thử nghiệm để tăng tốc cải thiện năng suất trong năm tài chính 24

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ bắt đầu nghiên cứu toàn diện về việc chuyển đổi quy trình thiết kế kết cấu xây dựng sang 3D. Bước tiếp theo là tiêu chuẩn hóa các mô hình 3D được sử dụng khi thiết kế ở dạng 3D, lưu ý rằng việc áp dụng BIM/CIM sẽ trở thành tiêu chuẩn trong kỹ thuật dân dụng trực tiếp từ năm 2023 và việc sử dụng mô hình 3D đang trở nên phổ biến trong các nhà thầu. Công việc thử nghiệm sẽ bắt đầu vào năm tài chính 2014 và các vấn đề sẽ được giải quyết từ góc độ hiệu quả cải thiện năng suất, các tiêu chuẩn và phần mềm cần thiết, v.v. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo lộ trình chuẩn hóa thiết kế 3D.

  Việc tạo ra các tiêu chuẩn ký hiệu mô hình 3D đã được xem xét từ lâu nhưng theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, chưa có tiến triển nào trong việc chuẩn hóa thiết kế 3D. Trong công việc thiết kế áp dụng BIM/CIM, mô hình 3D thường được tạo riêng sau thiết kế 2D và tình hình còn lâu mới cải thiện được hiệu quả công việc.

  Vào ngày 22, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã giải thích tại cuộc họp của tổ chức chính phủ-học viện-công nghiệp ``Ủy ban Xúc tiến BIM/CIM'' (do Nobuyoshi Yabuki, giáo sư tại Trường Cao học Kỹ thuật, Osaka chủ trì University) hướng xem xét hình thức lý tưởng của mô hình 3D cho thiết kế 3D.

  Nếu thiết kế 3D trở thành hiện thực, nếu cần có bản vẽ 2D thì có thể tạo ra chúng bằng cách cắt chúng ra khỏi mô hình 3D. Tính toán số lượng cũng có thể được thực hiện tự động từ mô hình 3D. Cần xác định mức độ chi tiết phù hợp, chẳng hạn như tiếp tục sử dụng 2D cho các tác vụ và các phần sẽ khó hoặc không hiệu quả trong 3D.

  Trong năm tài chính 2014, các tiêu chuẩn hiện tại cũng sẽ được xem xét để đảm bảo chúng nhất quán với việc thực hiện các nguyên tắc BIM/CIM. Hướng dẫn tạo sản phẩm 3D sẽ được đổi tên và sửa đổi thành "Hướng dẫn xử lý BIM/CIM (tên dự kiến)" nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng dữ liệu, không chỉ các mô hình 3D. Chúng tôi sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu có thể "tổ chức/quản lý", "tìm kiếm/thu thập" và "xử lý" thông tin do BIM/CIM nắm giữ nhằm mục đích cải thiện năng suất của các đơn đặt hàng. Đầu tiên, chúng tôi sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của việc ước tính chi phí và thay đổi thiết kế, đồng thời tạo môi trường để sử dụng dữ liệu.

  Zalo
  Hotline