Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý nhóm, lựa chọn các biện pháp cụ thể dựa trên 3 “gói”

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý nhóm, lựa chọn các biện pháp cụ thể dựa trên 3 “gói”

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã trình bày định hướng của `` Kế hoạch Gunmane '' do chính quyền địa phương xây dựng dựa trên khái niệm `` Quản lý chiến lược phục hồi nhóm cơ sở hạ tầng khu vực (Gunmane).'' Chúng tôi sẽ tổ chức các biện pháp cụ thể để tập hợp chính quyền địa phương, nhà điều hành doanh nghiệp và kỹ sư để họ có thể được lựa chọn một cách phù hợp tùy thuộc vào các vấn đề mà khu vực phải đối mặt và những tác động dự kiến. Dựa trên ý kiến ​​của các chuyên gia, chúng tôi sẽ xem xét việc phân chia vai trò giữa chính quyền địa phương và người hoạt động kinh doanh cũng như phương thức hợp tác giữa chính quyền địa phương. Điều này sẽ được phản ánh trong hướng dẫn lập kế hoạch sẽ được xây dựng vào khoảng mùa hè năm 2025.

  Điều này đã được giải thích tại ``Nhóm Nghiên cứu Phương pháp Lập kế hoạch'' của Gunmane được tổ chức vào ngày 2 (do Hitoshi Ieda, giáo sư đặc biệt tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia, chủ trì). Khi xây dựng kế hoạch, chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp như phương pháp hợp tác giữa các lĩnh vực cơ sở khác nhau và người quản lý cơ sở, sự hợp tác giữa các nhà điều hành kinh doanh bao gồm cả những người trong các ngành khác ngoài kỹ thuật dân dụng và sử dụng kỹ sư khi thiếu kỹ sư, có tính đến hoàn cảnh địa phương cần xem xét.

  Khi ký hợp đồng với khu vực tư nhân, ông chỉ ra sự cần thiết phải mở rộng phạm vi công việc được giao cho khu vực tư nhân phù hợp với khối lượng công việc hành chính, đồng thời đảm bảo các hệ thống kỹ thuật như quản lý theo yêu cầu của chính phủ. Trên cơ sở đó, cần xem xét việc phân chia vai trò giữa chính quyền địa phương và người điều hành doanh nghiệp. Các chuyên gia đã kêu gọi tạo ra một khuôn khổ để các tỉnh hỗ trợ các chính quyền địa phương nhỏ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên lành nghề.

  Ông cũng giải thích về hệ thống xử lý chung dựa trên Đạo luật tự trị địa phương và nhấn mạnh sự cần thiết phải chứng minh các phương pháp hợp tác trên diện rộng phù hợp với đặc điểm của cơ sở hạ tầng và các vấn đề khu vực. Cũng có ý kiến ​​kêu gọi xem xét các vấn đề như sự mơ hồ về trách nhiệm của từng chính quyền địa phương tùy thuộc vào đặc điểm của từng phương pháp, chẳng hạn như sự có mặt hay vắng mặt của tư cách doanh nghiệp.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline