Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Các cuộc họp của các nhà quản lý công trình dân dụng khối sẽ được tổ chức tuần tự vào tháng 11/để hoàn thiện việc tuân thủ các quy định về giới hạn

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Các cuộc họp của các nhà quản lý công trình dân dụng khối sẽ được tổ chức tuần tự vào tháng 11/để hoàn thiện việc tuân thủ các quy định về giới hạn

  `Cuộc họp các nhà quản lý công trình dân dụng khối khu vực (Mùa thu năm 2023)'' của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã bắt đầu tại vùng Shikoku vào ngày 6. Sự kiện này sẽ được tổ chức lần lượt, với các quận và thành phố được chỉ định tham gia vào từng khối trong số tám khối trên toàn quốc. Cuộc họp sẽ được coi là bước cuối cùng trước khi thực hiện giới hạn làm việc ngoài giờ kèm theo các hình phạt, sẽ có hiệu lực vào tháng 4 năm 2024 và các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức để giải quyết các vấn đề còn lại ở mỗi khu vực. Do nhu cầu cấp thiết là giảm thời gian làm việc của các kỹ sư thầu chính, Chính phủ cũng sẽ tập trung vào việc đơn giản hóa và chuẩn hóa các hồ sơ xây dựng cho từng tổ chức đặt hàng.

  Chính phủ sẽ thể hiện các sáng kiến ​​đối với các dự án xây dựng được kiểm soát trực tiếp nhằm đạt được hai ngày nghỉ mỗi tuần trong tháng và khuyến khích các quận nâng cao nhận thức về việc tuân thủ các quy định về giới hạn. Các biện pháp riêng của mỗi tổ chức cũng được chia sẻ. Điều này cũng sẽ dẫn đến việc thúc đẩy việc đóng cửa đồng thời trong đó các bên đặt hàng trong khu vực làm việc cùng nhau.

  Để chuẩn bị cho việc xây dựng ngân sách bổ sung cho năm 2023, bao gồm năm thứ tư của “Các biện pháp tăng tốc 5 năm nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi quốc gia”, hai bên sẽ trao đổi ý kiến ​​với trọng tâm là các biện pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình công cộng. Xác nhận năng lực xây dựng còn lại của từng khu vực căn cứ vào tiến độ thực hiện ngân sách và tình hình sụt lún, hư hỏng tại từng khu vực. Bảo trì cơ sở hạ tầng, một sáng kiến ​​mới dựa trên khái niệm “quản lý chiến lược phục hồi nhóm cơ sở hạ tầng khu vực (Gumane)” đang được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đưa ra, cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự và các biện pháp hợp tác. với chính quyền địa phương sẽ được thảo luận.

  Lịch trình mùa thu ngày 23 là: Ngày 6 = Shikoku (Thành phố Tokushima) Ngày 9 = Kyushu/Okinawa (Thành phố Naha) Ngày 10 = Kanto-Koshinetsu (Thành phố Yokohama) Ngày 13 = Kinki (Thành phố Nara) Chủ nhật ngày 14 = Hokuriku (Thành phố Kanazawa) ▽ Ngày 16 = Chubu (Thành phố Yokkaichi) ▽ Thứ 20 = Hokkaido/Tohoku (Thành phố Akita) ▽ Thứ 21 = Chugoku (Thành phố Tottori).

  Zalo
  Hotline