Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Năm 2011 yêu cầu ngân sách 6,2 nghìn tỷ yên cho các công trình công cộng, yêu cầu hạng mục về các biện pháp chống lại giá vật liệu tăng cao

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Năm 2011 yêu cầu ngân sách 6,2 nghìn tỷ yên cho các công trình công cộng, yêu cầu hạng mục về các biện pháp chống lại giá vật liệu tăng cao

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Năm 2011 yêu cầu ngân sách 6,2 nghìn tỷ yên cho các công trình công cộng, yêu cầu hạng mục về các biện pháp chống lại giá vật liệu tăng cao


  Vào ngày 25, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã công bố yêu cầu ngân sách cho ngân sách tài khóa 2023. Tổng chi tiêu quốc gia của tài khoản chung tăng 18,4% so với ngân sách năm trước lên 6,928 nghìn tỷ yên. Trong số này, 6,2443 nghìn tỷ yên, tăng 19,0%, là cần thiết cho các chi phí liên quan đến công trình công cộng. Tận dụng tối đa “khung xúc tiến chính sách quan trọng” đặc biệt có thể được phân bổ cho các khoản đầu tư vào GX (Chuyển đổi xanh) và DX. Cũng như trong năm tài chính trước, các biện pháp tăng tốc trong 5 năm để phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi quốc gia sẽ được đưa ra yêu cầu quan trọng và chính phủ sẽ hướng tới việc đảm bảo các chi phí cần thiết cho các công trình công cộng trong quá trình lập ngân sách, có tính đến giá vật liệu xây dựng tăng vọt.


  Trong các tiêu chuẩn yêu cầu ngân sách đã được Nội các phê duyệt, chính phủ đã đặt ra 4 lĩnh vực làm khung thúc đẩy chính sách quan trọng: đầu tư vào con người, đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới, đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, và đầu tư vào GX và DX. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã phân bổ 1,5929 nghìn tỷ yên cho hạn ngạch đặc biệt. Thúc đẩy GX hướng tới một xã hội khử cacbon bằng cách tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho các ngôi nhà và tòa nhà. Chúng tôi cũng sẽ đào sâu DX trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng bằng cách liên kết dữ liệu giữa các trạm.


  Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào các biện pháp đối phó với giá nguyên liệu tăng cao, vốn đã trở thành một yêu cầu của mặt hàng. Điều này là do lo ngại rằng việc tăng đơn giá nguyên vật liệu sẽ làm giảm khối lượng kinh doanh. Công ty có kế hoạch xem xét lập ngân sách cho các chi phí cần thiết để đảm bảo khối lượng kinh doanh đồng thời chú ý đến xu hướng của giá nguyên vật liệu đang tăng cao. Dự kiến ​​việc khởi công xây dựng mới giữa ga Tsuruga và ga Shin-Osaka trên Hokuriku Shinkansen, các chi phí bổ sung cho việc bảo trì Shinkansen đã được đưa vào yêu cầu hạng mục.


  Trong số các chi phí liên quan đến công trình công cộng, chi phí công trình công cộng nói chung là 6.187,4 tỷ yên (tăng 19,2% so với ngân sách của năm tài chính trước), và chi phí khắc phục hậu quả thiên tai, v.v. là 56,9 tỷ yên (không thay đổi). 40,1 tỷ yên (tăng 5,7%) đã được ghi nhận trong Tài khoản Đặc biệt Tái thiết Động đất ở Đại Đông Nhật Bản, tách biệt với tài khoản chung. FILP đạt tổng cộng 2.615,3 tỷ yên (tăng 56,8%).


  Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các biện pháp để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân. Thúc đẩy “kiểm soát lũ lụt lưu vực” và các biện pháp đối phó với cơ sở hạ tầng cũ. Trợ cấp phòng chống thiên tai và an toàn lên tới 967,7 tỷ yên (tăng 18,7%). Trong khuôn khổ đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương trong các cuộc khảo sát để đánh giá mức độ an toàn của các công trình kè có thể dẫn đến thảm họa và trong việc xây dựng các biện pháp đối phó. Chúng tôi cũng đang tập trung phát triển mạng lưới đường bộ khuyến khích hợp tác giữa các khu vực và căn cứ. 690 tỷ yên (tăng 18,6%) sẽ được dành để trợ cấp toàn diện cho phát triển cơ sở hạ tầng xã hội.

  Zalo
  Hotline