Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Hướng dẫn BCP sân bay sửa đổi trong thảm họa, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phần cứng, thúc đẩy khả năng chống động đất của đường băng

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Hướng dẫn BCP sân bay sửa đổi trong thảm họa, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phần cứng, thúc đẩy khả năng chống động đất của đường băng

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ sửa đổi các hướng dẫn dùng làm tài liệu tham khảo khi xây dựng BCP (Kế hoạch liên tục kinh doanh) trong trường hợp xảy ra thảm họa, nhằm tăng tính hiệu quả của BCP thảm họa (Kế hoạch liên tục kinh doanh) do địa phương xây dựng. chính phủ và các nhà quản lý sân bay khác. Tầm quan trọng của các biện pháp phần cứng như làm cho đường băng có khả năng chống động đất vừa được làm rõ nhằm khôi phục chức năng càng sớm càng tốt. Cũng cần tăng cường hợp tác với các tổ chức bên ngoài, chẳng hạn như ký kết các thỏa thuận phục hồi với các tổ chức liên quan đến xây dựng. Hướng dẫn này sẽ được phổ biến tới 95 sân bay trên toàn quốc đã xây dựng BCP và sẽ được sử dụng để khuyến khích sửa đổi.

  Các hướng dẫn đặt ra các biện pháp để nhanh chóng khôi phục chức năng sân bay. Về mặt phần cứng, chính phủ kêu gọi chính phủ tiến hành một cách có hệ thống các biện pháp như làm đường băng có khả năng chống động đất. Để đối phó với mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu, các biện pháp như tăng cường công trình thoát nước và nâng cao tường chắn sóng là cần thiết.

  Chỉ 33% sân bay có thỏa thuận với các tổ chức xây dựng để khôi phục cơ sở vật chất trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn với các tổ chức bên ngoài, chẳng hạn như các tổ chức tư vấn và xây dựng, để công việc khôi phục có thể bắt đầu nhanh chóng.

  Một cuộc đánh giá cũng được tiến hành dựa trên những bài học rút ra từ trận động đất ở bán đảo Noto xảy ra vào tháng 1. Do sân bay có chức năng là trung tâm sơ tán nên cần làm rõ trước việc phân chia vai trò và chia sẻ chi phí tiếp nhận người sơ tán với chính quyền địa phương.

  Phải mất 26 ngày để Sân bay Noto, nơi bị hư hại do trận động đất ở Bán đảo Noto, mới tiếp tục hoạt động bay thương mại. Do đó, hướng dẫn tiếp tục hoạt động máy bay thương mại, vốn được đặt ra là “trong vòng 72 giờ” sau thảm họa, đã được sửa đổi. Các hướng dẫn mới yêu cầu đặt ra "các mục tiêu thực tế" có tính đến ước tính thiệt hại và nỗ lực khắc phục.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline