Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Dự án Tăng tốc BIM kiến ​​trúc sẽ tiếp tục trong năm tài chính 24 với ngân sách ban đầu, các nhà thầu phụ cũng sẽ đủ điều kiện được trợ cấp

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Dự án Tăng tốc BIM kiến ​​trúc sẽ tiếp tục trong năm tài chính 24 với ngân sách ban đầu, các nhà thầu phụ cũng sẽ đủ điều kiện được trợ cấp

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ tiếp tục thực hiện ``Dự án Tăng tốc BIM Kiến trúc'', được thành lập trong ngân sách bổ sung thứ hai cho năm tài chính 2022, trong ngân sách ban đầu cho năm tài chính 2024. Nhắm mục tiêu vào các dự án xây dựng mới đáp ứng các yêu cầu nhất định, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều khoản trợ cấp cho các chi phí liên quan đến việc tạo mô hình BIM thiết kế và mô hình BIM xây dựng. Khoản trợ cấp sẽ không chỉ được cung cấp cho các văn phòng thiết kế và tổng thầu ký hợp đồng trực tiếp thiết kế và xây dựng dự án mà còn cho các nhà thầu phụ như văn phòng thiết kế chuyên ngành và các công ty xây dựng chuyên ngành. Số tiền mới 8 tỷ yên đã được phân bổ làm chi phí cần thiết trong yêu cầu ngân sách năm tài chính 2019.

  Lý do tiếp tục dự án tăng tốc BIM kiến ​​trúc sau năm tài chính 2024 là để xem xét thời gian và chi phí liên quan đến việc thiết kế và xây dựng một dự án xây dựng mới ở quy mô nhất định, thường không thể hoàn thành trong một năm. Mục đích là để tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ hào phóng trong việc tạo mô hình BIM cho tất cả các nhà thiết kế và nhà xây dựng tham gia vào một dự án, chú trọng đến các nhà thầu phụ như văn phòng thiết kế chuyên ngành và các công ty xây dựng chuyên ngành.

  Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, việc sử dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng đang được mở rộng ở các công ty lớn, nhưng khoản đầu tư ban đầu lại là điểm nghẽn đối với các công ty vừa và nhỏ và tiến độ không tiến triển như mong đợi.

  Dự án tăng tốc BIM kiến ​​trúc sẽ xem xét tình hình hiện tại này. Nếu tất cả các bên tham gia vào một dự án, bất kể là nhà thầu chính hay nhà thầu phụ, đều có thể sử dụng mô hình BIM thì kỳ vọng chất lượng và năng suất của toàn bộ quá trình sản xuất tòa nhà sẽ được cải thiện.

  Kế hoạch cho dự án tăng tốc BIM kiến ​​trúc sẽ được vận hành trong năm tài chính 2024 sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay, khi đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2024 sẽ được soạn thảo. Tuy nhiên, phần lớn, hình ảnh tuân theo sơ đồ thông thường. Theo truyền thống, ngoài chi phí mua và thuê phần mềm BIM, chi phí xây dựng và chi phí truy cập CED (môi trường dữ liệu chung) cần thiết cho việc sử dụng BIM, chi phí gia công cho các khóa học BIM có sự tham gia của các công ty xây dựng chuyên ngành, điều phối viên BIM, v.v. quỹ cũng sẽ được phép sử dụng để chi trả chi phí vận hành cho các nhà quản lý BIM và người lập mô hình BIM. Quy mô của dự án đủ điều kiện nhận trợ cấp phải cao ít nhất ba tầng với diện tích khuôn viên từ 1.000 mét vuông trở lên.

  Bằng cách phát triển Dự án Tăng tốc BIM Kiến trúc, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đang thúc đẩy việc tiếp tục sử dụng BIM trong dự án xây dựng tiếp theo, bất kể đó là nhà thầu chính hay nhà thầu phụ. Chúng tôi cũng hy vọng vào việc triển khai theo chiều ngang kiến ​​thức và bí quyết từ các dự án trợ cấp đã có đủ tác dụng nâng cao năng suất.

  Zalo
  Hotline