Blue Capital lên kế hoạch cho dự án năng lượng mặt trời lớn 51MW tại thành phố Sendai

Blue Capital lên kế hoạch cho dự án năng lượng mặt trời lớn 51MW tại thành phố Sendai

  Ngày 6/10, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã tổ chức cuộc họp Ủy ban tư vấn đánh giá môi trường và Tiểu ban pin mặt trời để thảo luận về môi trường của siêu năng lượng mặt trời (nhà máy điện mặt trời quy mô lớn) "Dự án phát điện mặt trời Taihaku CC (tên dự kiến) )" được lên kế hoạch tại Thành phố Sendai. Việc xem xét tài liệu chuẩn bị đánh giá tác động (đánh giá môi trường) đã được tiến hành.

  (Nguồn: Blue Capital Management)

  Sơ đồ mặt bằng dự án phát điện năng lượng mặt trời Taihaku CC (tên dự kiến)
  (nguồn: Blue Capital Management)

   Dự án sẽ xây dựng một nhà máy điện mặt trời lớn với công suất tấm pin mặt trời khoảng 51MW và công suất nối lưới là 48MW trên khu đất sân gôn cũ rộng 115,3ha ở phường Taihaku, thành phố Sendai. Lượng điện sản xuất hàng năm dự kiến ​​vào khoảng 63,24 triệu kWh, tương đương với khoảng 17.567 hộ gia đình bình thường và hiệu quả giảm phát thải CO2 hàng năm dự kiến ​​là 33.138 tấn.

   Đơn vị thực hiện dự án là Blue Capital Management (Minato-ku, Tokyo). Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời và máy điều hòa điện (PCS) hiện đang được lựa chọn và các công ty xây dựng hiện đang được chuẩn bị. Nó dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2025.

  Zalo
  Hotline