Biểu đồ hàng ngày: G20 chi tiêu cho nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp ba lần năng lượng sạch

Biểu đồ hàng ngày: G20 chi tiêu cho nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp ba lần năng lượng sạch

  Dữ liệu mới tiết lộ rằng các nước G20 đã chi tài chính công cho nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn gấp ba lần so với năng lượng sạch trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2022.

  Giày sneaker và

  Một nhà máy điện đốt than non ở Jaenschwalde, Đức, năm 2021. Nhà cung cấp hình ảnh: Krisztian Bocsi/Bloomberg qua Getty Images.

  Phân tích mới từ các nhóm chiến dịch môi trường Oil Change International (OCI) và Friends of the Earth US cho thấy trung bình từ năm 2020 đến năm 2022, các quốc gia G20 đã phân bổ nguồn tài chính công nhiều hơn gấp ba lần cho nhiên liệu hóa thạch so với năng lượng sạch. 

  Sự thiên vị rõ ràng của G20 đối với nhiên liệu hóa thạch so với năng lượng sạch nhấn mạnh quy mô to lớn của thách thức mà họ phải đối mặt trong việc tôn trọng cam kết COP28 về "chuyển đổi" khỏi nhiên liệu hóa thạch.

  Phân tích của OCI và Những người bạn của Trái đất cho thấy các nước G20 cung cấp trung bình hàng năm 44 tỷ USD cho nhiên liệu hóa thạch thông qua các Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu (ECA) và Tổ chức Tài chính Phát triển (DFIs), so với chỉ 14 tỷ USD cho năng lượng sạch.

  Cuộc họp báo cho thấy ECA là tác nhân tài chính công quốc tế tồi tệ nhất, chiếm 65% tổng số hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch được biết đến từ năm 2020 đến năm 2022. Các nước G20 chịu trách nhiệm cung cấp trung bình hàng năm 32 tỷ USD tài trợ song phương thông qua ECA trong giai đoạn này, so với trung bình hàng năm là 12 tỷ USD thông qua DFI.

  Canada là nhà cung cấp tài chính cho nhiên liệu hóa thạch lớn nhất trong giai đoạn này, đã chi 11 tỷ USD (14,91 tỷ USD) tài chính công cho dầu khí so với chỉ hơn 1 tỷ USD cho năng lượng sạch.

  Nhật Bản và Hàn Quốc theo sát Canada, đầu tư trung bình hàng năm 11 tỷ USD tài chính công cho nhiên liệu hóa thạch, so với 2 tỷ USD và 0,8 tỷ USD tương ứng cho năng lượng sạch. 

  OCI và Những người bạn của Trái đất cũng đánh giá tài chính công được cung cấp cho ngành năng lượng bởi chín ngân hàng phát triển đa phương lớn (MDB). Phân tích cho thấy, các MDB đã chi phần tiền công cho năng lượng sạch cao hơn nhiều so với nhiên liệu hóa thạch so với các nước G20, trong đó MDB chi cho năng lượng tái tạo chiếm 56% tổng chi tiêu năng lượng, so với tổng chi tiêu chỉ 20% của các nước G20.

  Phân tích cho thấy năm 2022 là năm kỷ lục đối với chi tiêu của MDB cho năng lượng sạch, với con số 26 tỷ USD là số tiền lớn nhất chi cho năng lượng tái tạo kể từ khi các tổ chức phi chính phủ bắt đầu theo dõi chi tiêu vào năm 2008. Trong số 9 tổ chức được phân tích, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) ) cung cấp nhiều tài chính nhất cho nhiên liệu hóa thạch, trung bình 1,2 tỷ USD mỗi năm.

  Không bao gồm các dạng năng lượng "khác" như hạt nhân hoặc thủy điện, mức hỗ trợ trung bình hàng năm của MDB cho năng lượng sạch cao gấp 3,3 lần so với mức hỗ trợ cho nhiên liệu hóa thạch. 

  Tổng cộng, từ năm 2020 đến năm 2022, G20 và MDB đã cung cấp ít nhất 142 tỷ USD tài chính công quốc tế cho dầu, khí đốt và than đá, trong đó phần lớn tài chính cho nhiên liệu hóa thạch chảy vào khí đốt - 54% nguồn tài chính công quốc tế được biết đến cho nhiên liệu hóa thạch báo cáo cho thấy, dòng chảy vào khí hóa thạch và thêm 32% vào các dự án dầu khí hỗn hợp từ năm 2020 đến năm 2022.

  Nhờ một loạt chính sách loại trừ than được thực hiện trong vài năm qua, phân tích của OCI và Những người bạn của Trái đất cho thấy tài chính công quốc tế dành cho than gần như đã bốc hơi trong giai đoạn này.

  Phân tích cũng tiết lộ rằng những nước nhận tài chính năng lượng quốc tế lớn nhất của G20 và MDB – cả nhiên liệu hóa thạch và năng lượng sạch – không phải là các nước nghèo nhất thế giới. Trên thực tế, 43% tổng nguồn tài chính của G20 nằm trong G20.

  Phần lớn nhất (46%) trong nguồn tài chính hóa thạch của G20 và MDB từ năm 2020 đến năm 2022 đã hỗ trợ các dự án xử lý và vận chuyển trung nguồn như đường ống Trans Mountain ở Canada, Mozambique LNG và các hãng vận chuyển LNG do Hàn Quốc chế tạo – một số loại dự án đắt tiền nhất trong chuỗi cung ứng dầu khí. 

  Kết quả là, quốc gia nhận được nhiều tài chính công nhất là Canada, tiếp theo là Mozambique, Nga, Nigeria và Brazil. 

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline