Bảy công ty, bao gồm Công ty Điện lực Shikoku, sử dụng amoniac để thành lập hội đồng/Nhà ga Namikata làm cơ sở cung ứng

Bảy công ty, bao gồm Công ty Điện lực Shikoku, sử dụng amoniac để thành lập hội đồng/Nhà ga Namikata làm cơ sở cung ứng

    Bảy công ty, bao gồm Công ty Điện lực Shikoku và Tập đoàn Mitsubishi, đã thành lập một hội đồng vào tháng 5 để biến Nhà ga Namikata (Thành phố Imabari, Tỉnh Ehime), một cơ sở hậu cần tiếp nhận các sản phẩm dầu khí và LPG, thành cơ sở cung cấp amoniac vào tháng Năm. công bố. Các bể chứa LPG hiện có sẽ được chuyển đổi thành bể chứa amoniac và kế hoạch phát triển cảng thành cảng trung tâm xử lý khoảng 1 triệu tấn amoniac hàng năm vào năm 2030. Công ty Điện lực Shikoku đang xem xét đồng đốt với amoniac tại nhà máy nhiệt điện than của mình.

    Zalo
    Hotline