[Bắt đầu xả nước đã qua xử lý ra biển] Đổi mới trang web cổng thông tin / chế độ xem toàn cảnh dễ nhìn và thông tin nâng cao

[Bắt đầu xả nước đã qua xử lý ra biển] Đổi mới trang web cổng thông tin / chế độ xem toàn cảnh dễ nhìn và thông tin nâng cao

     Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) sẽ tăng cường phổ biến thông tin phù hợp với việc bắt đầu xả nước đã xử lý bằng thiết bị loại bỏ đa hạt nhân (ALPS) từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra đại dương. "Trang web cổng thông tin nước đã qua xử lý", nơi tổng hợp thông tin về nước đã qua xử lý, đã được đổi mới vào ngày 24. Một bản đồ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về toàn bộ nhà máy điện được đặt ở trang trên cùng. Có thể xem nhanh các dữ liệu như tốc độ dòng chảy và nồng độ tritium của nước đã xử lý bằng cách nhấp vào khu vực quan tâm, chẳng hạn như bể đo lường/xác nhận hoặc cơ sở pha loãng/xả. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tình trạng và tác động của các đợt phát hành.

    Bản đồ toàn cảnh nhà máy điện được đặt ở trang đầu

    Zalo
    Hotline