Ban Thư ký Nội các/Hệ thống chứng nhận chu trình nước cho các công ty tư nhân sẽ hoạt động từ tháng 8, đánh giá việc bảo tồn nước và bảo vệ môi trường

Ban Thư ký Nội các/Hệ thống chứng nhận chu trình nước cho các công ty tư nhân sẽ hoạt động từ tháng 8, đánh giá việc bảo tồn nước và bảo vệ môi trường

  Ban Thư ký Trụ sở Chính sách Chu trình Nước của Ban Thư ký Nội các sẽ triển khai một hệ thống chứng nhận các sáng kiến ​​chu trình nước của các công ty tư nhân, chẳng hạn như bảo tồn nước và bảo tồn môi trường nguồn nước, và sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 8. Do tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn nước tăng lên do tác động của biến đổi khí hậu, chính phủ đánh giá nỗ lực của các công ty và cấp cho họ "chứng chỉ" để khuyến khích các hoạt động tiếp theo. Các công ty được chứng nhận sẽ được phép tham gia vào các sự kiện kết hợp có giới hạn và sử dụng nhãn hiệu logo chuyên dụng, giúp đảm bảo các cơ hội kinh doanh dễ dàng hơn.

  Dấu logo được các công ty được chứng nhận sử dụng (từ tài liệu của Ban Thư ký Nội các)

  Các công ty thực hiện các sáng kiến ​​liên quan đến chu trình nước, chẳng hạn như duy trì rừng ở các khu vực có nguồn nước, bảo tồn nước trong hoạt động kinh doanh và cung cấp giáo dục và nâng cao nhận thức bên ngoài công ty, sẽ được chứng nhận là ``Các công ty HOẠT ĐỘNG chu trình nước''. Các công ty muốn nhận được chứng nhận phải nộp báo cáo về những nỗ lực của họ trong ba năm qua và nhận được chứng nhận từ chính phủ. Thời hạn chứng nhận là một năm và quyết định được đưa ra hàng năm để quyết định có nên gia hạn hay không.

  Ngoài việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quốc gia cho các công ty được chứng nhận, tên công ty và thông tin chi tiết về các sáng kiến ​​của công ty cũng sẽ được đăng trên trang web của Trụ sở Chính sách Chu trình Nước. Chúng tôi cũng đang xem xét trao giải thưởng cho những công ty có nỗ lực đặc biệt xuất sắc. Chính phủ có kế hoạch tổ chức một sự kiện dành riêng cho các công ty được chứng nhận, bao gồm các bài giảng của các chuyên gia và sự kết nối giữa các công ty và chính quyền địa phương.

  Một hệ thống cũng sẽ được triển khai để đăng ký các công ty có mong muốn tham gia vào các hoạt động chu trình nước trong tương lai với tư cách là "Các công ty thách thức chu trình nước" ngay cả khi họ không có hồ sơ theo dõi về các sáng kiến ​​chu trình nước. Giống như các công ty được chứng nhận, họ sẽ được phép tham gia vào các sự kiện độc quyền và có quyền truy cập vào thông tin cũng như cơ hội kinh doanh. Việc đăng ký sẽ có hiệu lực trong ba năm. Mục đích là chứng nhận cho hơn 100 công ty trong năm đầu tiên.

  Trụ sở chính sách về chu trình nước cho biết: ``Chúng tôi muốn tích cực ghi nhận những nỗ lực của các công ty, tăng cường khuyến khích để khuyến khích những nỗ lực liên tục và tạo ra một hệ thống cho phép toàn xã hội giải quyết chu trình nước.'' Trong tương lai, chúng tôi đang xem xét giới thiệu một khuôn khổ trong đó các bên thứ ba như các chuyên gia có thể đánh giá nỗ lực một cách định lượng.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline