"An toàn và đảm bảo chất lượng, kỹ lưỡng"/Kandenko Chủ tịch Yamaguchi đến thăm tỉnh Fukushima để họp mặt tại nơi làm việc

"An toàn và đảm bảo chất lượng, kỹ lưỡng"/Kandenko Chủ tịch Yamaguchi đến thăm tỉnh Fukushima để họp mặt tại nơi làm việc

    Các giám đốc điều hành của Kandenko đang chia thời gian giữa các chuyến thăm các văn phòng trên toàn quốc để tổ chức các cuộc họp thường xuyên tại nơi làm việc nhằm giải thích kế hoạch quản lý của công ty cho năm tài chính 2023 cho nhân viên. Vào cả ngày 16 và 17, Chủ tịch Hiroshi Yamaguchi đã đến thăm các văn phòng ở tỉnh Fukushima. Ông nhấn mạnh rằng "toàn bộ công ty sẽ làm việc cùng nhau" để đạt được thu nhập hoạt động hợp nhất là 36 tỷ yên được đặt ra trong kế hoạch quản lý trung hạn hiện tại, kế hoạch này sẽ đi đến năm cuối cùng vào năm tài chính 2023. Chúng tôi cũng yêu cầu hợp tác trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng, đảm bảo tuân thủ và đáp ứng giới hạn trên của việc làm thêm giờ.

    Chủ tịch Yamaguchi (trái) lắng nghe ý kiến ​​của người lao động tại Trụ sở chính của Fukushima
     

    Zalo
    Hotline