Ấn Độ đi theo định hướng của Hoa Kỳ về hydro tái tạo ở mức 2kgco2e/Kg hydro – ICIS

Ấn Độ đi theo định hướng của Hoa Kỳ về hydro tái tạo ở mức 2kgco2e/Kg hydro – ICIS

  Ấn Độ làm theo định nghĩa của Hoa Kỳ về hydro tái tạo ở mức 2kgCO2e/kg hydro – ICIS.

  Ấn Độ đã công bố Tiêu chuẩn Hydro Xanh do Bộ Năng lượng Mới và Tái tạo (MNRE) ban hành và nước này đã chọn tiêu chuẩn tương tự như Hoa Kỳ.

  Hydro xanh (tái tạo) ở Ấn Độ phải có mức phát thải trung bình (bao gồm xử lý nước, điện phân, lọc khí, sấy khô và nén hydro) trung bình không quá 2kgCO2e/kg hydro trong 12 tháng qua.

  Đây sẽ là ngưỡng tương tự do Hoa Kỳ đặt ra, đạt mức 16,68gCO2e/MJ hydro theo ICIS, thấp hơn tiêu chuẩn 20gCO2e/MJ hydro của Vương quốc Anh.

  Giày sneaker và

  Ấn Độ làm theo định nghĩa của Hoa Kỳ về hydro tái tạo ở mức 2kgCO2e/kg hydro,

  Zalo
  Hotline