Amoniac mất độ bóng như chất mang hydro

Amoniac mất độ bóng như chất mang hydro

    Amoniac mất độ bóng như chất mang hydro


    Theo các diễn giả tại hội nghị World Hydrogen Mena gần đây, các dự án a-mô-ni-ắc xanh có thể có triển vọng tốt hơn khi bán vào thị trường a-mô-ni-ắc hiện có, thay vì chạy theo nhu cầu hydro


    Các dự án a-mô-ni-ắc xanh đã đạt được sức hút đáng kể, với một số siêu dự án ở khu vực Mena như Neom và Green Energy Oman nhằm mục đích xuất khẩu sản phẩm của họ sang châu Âu dưới dạng chất mang hydro. Theo các diễn giả tại hội nghị World Hydrogen Mena ở Dubai gần đây, chi phí cho quá trình crackinh và tổn thất hiệu suất tiềm ẩn có thể làm suy yếu khả năng chuyển đổi trở lại thành hydro, có khả năng khiến việc sử dụng trực tiếp amoniac xanh trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với một số nhà sản xuất. Jonathan Carpenter, phó chủ tịch, dịch vụ năng lượng mới tại dịch vụ có trụ sở tại Vương quốc Anh cho biết: “Kết quả thấp nhất với việc sản xuất amoniac [xanh] là thay thế amoniac xám, vì vậy đó là điều đầu tiên bạn làm”.

    Zalo
    Hotline