Aircastle ký hợp đồng gia tăng và mở rộng hạn mức tín dụng quay vòng với Mizuho Marubeni Leasing Corporation

Aircastle ký hợp đồng gia tăng và mở rộng hạn mức tín dụng quay vòng với Mizuho Marubeni Leasing Corporation

  Aircastle ký hợp đồng gia tăng và mở rộng hạn mức tín dụng quay vòng với Mizuho Marubeni Leasing Corporation
  Ngày 31 tháng 1 năm 2023
  Tập đoàn Marubeni

  Tập đoàn Marubeni (sau đây gọi là “Marubeni”) xin thông báo rằng công ty cho thuê máy bay liên kết của họ, Aircastle Limited (sau đây gọi là “Aircastle”), đã ký hợp đồng tăng hạn mức tín dụng quay vòng không bảo đảm cao cấp hiện có từ 100 triệu USD lên 200 triệu USD và gia hạn đến tháng 1 năm 2025 với Mizuho Marubeni Leasing Corporation.

  Cơ sở này bổ sung cho vị thế thanh khoản của Aircastle, đồng thời việc tăng và mở rộng cơ sở này sẽ được thực hiện dựa trên việc mở rộng nhu cầu thuê máy bay và là một sáng kiến tăng trưởng kinh doanh của cả hai cổ đông của Aircastle, Marubeni và Mizuho Leasing Company, Limited. Aircastle sẽ sử dụng cơ sở này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua máy bay để phát triển kinh doanh.

  Kể từ khi đầu tư thêm vào Aircastle vào tháng 3 năm 2020, Marubeni đã liên tục hỗ trợ cho sự phát triển kinh doanh của Aircastle, bao gồm cả việc bổ nhiệm nhân viên của Marubeni vào Hội đồng quản trị và các vị trí quản lý khác tại Aircastle. Marubeni, cùng với Mizuho Leasing Company, Limited, sẽ tìm cách mở rộng và phát triển danh mục đầu tư kinh doanh của mình trong lĩnh vực này và sẽ cố gắng cung cấp các giải pháp cho nhu cầu vận tải hàng không liên tục trong dài hạn, điều cần thiết cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tương lai.

  Tổng quan về Aircastle

  Tên công ty: Aircastle Limited
  Trụ sở chính: Connecticut, Mỹ
  Thành lập: 2004
  Giám đốc điều hành: Michael J. Inglese
  Cổ đông: Tập đoàn Marubeni: 75%; Công ty TNHH Cho thuê Mizuho: 25%
  Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê vận hành máy bay
  Tổng quan về Mizuho Marubeni Leasing

  Tên công ty: Mizuho Marubeni Leasing Corporation
  Trụ sở chính: Tokyo, Nhật Bản
  Thành lập: 1993
  Giám đốc điều hành: Nobuhiro Yabe
  Cổ đông: Tập đoàn Marubeni: 50%; Công ty TNHH Cho thuê Mizuho: 50%
  Lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh: Cho thuê chung và các hoạt động kinh doanh có liên quan

  Zalo
  Hotline