Air Liquide bắt đầu hoạt động biomethane ở Trung Quốc

Air Liquide bắt đầu hoạt động biomethane ở Trung Quốc

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Air Liquide bắt đầu hoạt động biomethane ở Trung Quốc

  news item image
  Air Liquide đã đầu tư và sẽ vận hành đơn vị sản xuất biomethane đầu tiên ở Trung Quốc vào cuối năm 2022.

  Tọa lạc tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, đơn vị này sẽ có công suất sản xuất 75 GWh mỗi năm. Dự án này thể hiện một nền kinh tế vòng tròn và cách tiếp cận các-bon thấp, phù hợp với các Mục tiêu Bền vững và kế hoạch chiến lược của Tập đoàn, ADVANCE.

  Đơn vị mới này sẽ sản xuất khí sinh học từ chất thải nông nghiệp và chăn nuôi từ các trang trại địa phương và tinh chế thành biomethane. Với tổng công suất sản xuất 75 GWh / y, đơn vị này sẽ đưa biomethane vào lưới điện khí đốt của thành phố để sử dụng cho sinh hoạt gia đình và tạo ra điện năng tiêu thụ riêng và đưa vào lưới điện.

  Đơn vị biomethane sẽ theo cách tiếp cận nền kinh tế vòng tròn. Chất phân hủy, một nguyên liệu phụ thu được từ quá trình sản xuất khí sinh học, sẽ được xử lý để sản xuất phân bón sinh học. Các loại phân bón sinh học này sẽ được sử dụng trong nông nghiệp địa phương, bên cạnh các sản phẩm thực phẩm, cũng sẽ tạo ra một số chất thải sẽ được xử lý trong đơn vị này để sản xuất biomethane.

  Biomethane có tiềm năng cao ở Trung Quốc nói riêng vì chính phủ Trung Quốc hỗ trợ các dự án thúc đẩy định giá chất thải như một phần trong kế hoạch tài chính của họ cho sự phát triển của các vùng nông thôn.

  Air Liquide đã phát triển năng lực trong toàn bộ chuỗi giá trị biomethane, bắt đầu với việc sản xuất khí sinh học từ chất thải đến quá trình tinh chế thành biomethane, hóa lỏng, lưu trữ và vận chuyển đến phân phối. Air Liquide hiện có 21 đơn vị sản xuất biomethane hoạt động trên thế giới với công suất sản xuất hàng năm khoảng 1,4 TWh.

  “Chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu dự án biomethane đầu tiên này tại Trung Quốc, một thị trường năng động, và tiếp tục mở rộng hoạt động này với các đối tác của chúng tôi ở các quốc gia quan trọng. Biomethane tuân theo phương pháp tiếp cận kinh tế vòng tròn và góp phần giảm lượng khí thải CO2, do đó thúc đẩy sự phát triển của một xã hội các-bon thấp.

  Emilie Mouren-Renouard, thành viên ủy ban điều hành Air Liquide, giám sát sự đổi mới và phát triển, cho biết: “Khoản đầu tư này phù hợp với các ưu tiên trong kế hoạch chiến lược ADVANCE cho năm 2025 của chúng tôi, liên kết tăng trưởng không thể tách rời và tương lai bền vững.

  Zalo
  Hotline