[7 công ty điện lực, quy định biểu giá mới từ tháng 6] Đánh giá tăng giá mất nửa năm

[7 công ty điện lực, quy định biểu giá mới từ tháng 6] Đánh giá tăng giá mất nửa năm

    ◆ “Nghiêm khắc” Thủ tướng Kishida chỉ đạo / Cơ quan các vấn đề người tiêu dùng ứng phó với


     bê bối Tăng giá có xu hướng trở thành một vấn đề chính trị. Đây là lần rà soát đầu tiên kể từ khi thành lập Ủy ban Giám sát Thị trường Điện và Khí đốt, đồng thời cũng gây xôn xao dư luận. Thời gian xử lý tiêu chuẩn từ khi nộp đơn đến khi được phê duyệt là bốn tháng. Năm công ty ở Tohoku, Hokuriku, Chugoku, Shikoku và Okinawa, đã nộp đơn xin phê duyệt thay đổi các điều khoản cung cấp bán lẻ cụ thể của họ vào cuối tháng 11 năm 2022, mất khoảng sáu tháng để được phê duyệt.

    Zalo
    Hotline