6 cửa hàng Okuwa mua năng lượng mặt trời thông qua PPA bên ngoài

6 cửa hàng Okuwa mua năng lượng mặt trời thông qua PPA bên ngoài

  Vào ngày 7 tháng 8, Okuwa và Chubu Electric Power Miraise (Thành phố Nagoya) đã giới thiệu dịch vụ cung cấp điện dựa trên mô hình PPA (thỏa thuận mua bán điện) bên ngoài do Chubu Electric Power Miraise cung cấp tại sáu cửa hàng "Super Center Okuwa" ở khu vực Chubu .đã công bố. Đây sẽ là PPA ngoài cơ sở đầu tiên của Okuwa mua điện từ sản xuất năng lượng quang điện.

  (Nguồn: Chubu Electric Miraise)

  Nhà máy điện quang điện ở tỉnh Nagano sẽ được cung cấp điện bởi Hợp đồng mua bán điện bên ngoài này
  (nguồn: Chubu Electric Miraise)

   Trong dịch vụ này, Chubu Electric Miraise sẽ mua khoảng 2,1 triệu kWh hàng năm từ nguồn điện dư thừa của các cơ sở phát điện mặt trời trên mái nhà (sản lượng tấm pin mặt trời khoảng 2,3 MW) ở tỉnh Nagano và cung cấp cho các cửa hàng ở Okuwa. Nhà máy điện sẽ được lắp đặt trên mái nhà của một cơ sở thuộc sở hữu của một công ty khác và sẽ được vận hành bởi Daiwa House Industry.

   Điện được cung cấp cho Super Center Okuwa Kani Mitake Inter Store ở thành phố Kani, tỉnh Gifu, Super Center Okuwa Kani Mitake Inter Store ở thành phố Mino, tỉnh Gifu, cửa hàng Kani Sakado ở thành phố Kani, tỉnh Gifu và phía nam thành phố Kameyama Cửa hàng Kameyama”, “Cửa hàng trao đổi Mie Asahi” ở thị trấn Asahi, tỉnh Mie và “Cửa hàng Do Kota” ở thị trấn Kota, tỉnh Aichi. Dự kiến ​​lượng khí thải CO2 sẽ giảm khoảng 830 tấn mỗi năm.

   Từ tháng 4 năm 2022, Okuwa đã giới thiệu các cơ sở sản xuất điện mặt trời dựa trên mô hình PPA tại chỗ do Cenergy, một công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Chubu cung cấp. Hiện hệ thống đã được lắp đặt tại 8 cửa hàng, với tổng sản lượng điện phát hàng năm là 4,33 triệu kWh. Ngoài ra, 50% năng lượng sử dụng tại tám cửa hàng được cung cấp bởi năng lượng tái tạo bằng cách sử dụng PPA năng lượng mặt trời bên ngoài của Chubu Electric Miraise.

   Vào tháng 7, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ TCFD (Lực lượng Đặc nhiệm về Tiết lộ Tài chính liên quan đến Khí hậu), đồng thời phân tích và đánh giá các rủi ro và cơ hội của biến đổi khí hậu theo các khuyến nghị của TCFD. Chúng tôi đã đặt mục tiêu giảm 50% lượng khí thải CO2 của Phạm vi 1 và 2 so với năm tài chính 2017 vào năm tài chính 2030 và chính sách của chúng tôi là giảm khí thải nhà kính.

  Zalo
  Hotline