€28,5M CHO NHÀ MÁY ĐIỆN LƯU TRỮ HYDRO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BƠM SCHWARZE

€28,5M CHO NHÀ MÁY ĐIỆN LƯU TRỮ HYDRO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BƠM SCHWARZE

  €28,5M CHO NHÀ MÁY ĐIỆN LƯU TRỮ HYDRO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BƠM SCHWARZE
  Hai quyết định tài trợ với tổng trị giá 28,5 triệu euro đã được Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Habeck đưa ra để phát triển một nhà máy điện lưu trữ hydro tại khu công nghiệp Schwarze Pumpe.
  Theo Habeck, điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra một sáng kiến năng lượng khu vực. Chính phủ Liên bang muốn triển khai công nghệ hydro để giảm lượng khí thải carbon dioxide từ các nguồn công nghiệp, giao thông vận tải và năng lượng.

  Nhà máy điện tham chiếu của khu công nghiệp bao gồm các trang trại năng lượng mặt trời và gió. Nước được phân tách thành hydro và oxy bằng cách sử dụng điện do gió và mặt trời tạo ra. Hydro được bán hoặc lưu trữ để sử dụng sau này. Vào những thời điểm khi mặt trời không chiếu sáng và gió không thổi, một phần được chuyển hóa trở lại thành năng lượng.

  Zalo
  Hotline