10 công ty điện lực kiến ​​nghị Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tiếp tục trợ giá tiền điện đến hết tháng 12

10 công ty điện lực kiến ​​nghị Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tiếp tục trợ giá tiền điện đến hết tháng 12

    Vào ngày 12, 10 công ty điện lực bán lẻ đã nộp đơn lên Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để xin các biện pháp tiếp tục “Dự án giảm thiểu những thay đổi mạnh mẽ về giá điện và khí đốt” của chính phủ bằng cách giảm một nửa số tiền trợ cấp trong ba tháng. Dựa trên chính sách của chính phủ, mức giảm giá quy định (3,5 yên mỗi kilowatt giờ) sẽ được kéo dài cho đến khi sử dụng vào tháng 12 (chỉ số công tơ vào tháng 1 năm 2024). Sau khi làm thủ tục tại Ủy ban giám sát mua bán điện, khí đốt... sẽ được Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp phê duyệt. Cùng ngày, 10 công ty truyền tải và phân phối điện tổng hợp cung cấp nguồn cung đảm bảo vào phút cuối và cung cấp cho các đảo xa cũng đã nộp đơn lên Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Không cần thủ tục phê duyệt biểu giá miễn phí bao gồm cả điện mới.

    Zalo
    Hotline