Xây dựng điện gió ngoài khơi, ảnh hưởng kinh tế cộng dồn trong 20 năm là 34 nghìn tỷ yên / Phân tích của Viện Năng lượng tái tạo

Xây dựng điện gió ngoài khơi, ảnh hưởng kinh tế cộng dồn trong 20 năm là 34 nghìn tỷ yên / Phân tích của Viện Năng lượng tái tạo

  Xây dựng điện gió ngoài khơi, ảnh hưởng kinh tế cộng dồn trong 20 năm là 34 nghìn tỷ yên / Phân tích của Viện Năng lượng tái tạo

  Sản xuất điện gió ngoài khơi được coi là con át chủ bài để biến năng lượng tái tạo trở thành nguồn điện chính. Viện Năng lượng tái tạo (Chủ tịch Masayoshi Son) đã tổng hợp một bản phân tích về tác động của việc xây dựng và vận hành các trang trại điện gió ngoài khơi đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong 20 năm từ 2030 đến 2050, tác động kinh tế của việc xây dựng dự kiến ​​sẽ đạt tối đa 1,66 nghìn tỷ yên trên cơ sở một năm và tổng cộng tích lũy là 34 nghìn tỷ yên. Người ta ước tính rằng 68.000 người sẽ được tuyển dụng hàng năm vào khoảng năm 2040, khi sự ra đời của hệ thống này sẽ đạt đến đỉnh cao. Đến năm 2050, hơn 1,39 triệu việc làm dự kiến ​​sẽ được tạo ra thông qua công việc xây dựng.


  Trong việc phân tích hiệu ứng gợn sóng kinh tế, nền tảng đã tạo ra một kịch bản cho việc đưa vào sản xuất điện gió ngoài khơi. Xem xét tiến độ của dự án hiện tại và giai đoạn của các thủ tục hành chính trong tương lai, có thể đánh giá rằng hầu như không có khả năng giới thiệu mới vào năm 2025. Do đó, công suất lắp đặt cùng năm được đặt là 0,1 GW, giống như năm 2020. Sau đó, người ta ước tính rằng công suất sẽ được nâng dần lên 63 gigawatt vào năm 2050.


  Trong phân tích tác động của việc xây dựng điện gió ngoài khơi, người ta cho rằng tỷ lệ nhập khẩu tua bin gió so với nhu cầu trong nước là 46% và tất cả việc xây dựng cơ sở sẽ do các nhà thầu trong nước thực hiện. Dựa trên tính toán này, tác động kinh tế của việc xây dựng trên cơ sở một năm là ▽ 2030 = 1,30 nghìn tỷ Yên (công suất lắp đặt một năm là 2,0 GW) ▽ 2035 = 1,60 nghìn tỷ Yên (3,0 GW) ▽ 2040 = 1,66 nghìn tỷ Yên (3,2 GW ) ▽ 1945 = 1,43 nghìn tỷ Yên (2,8 GW) ▽ 2050 = 0,88 nghìn tỷ Yên (1,7 GW) Triển vọng.


  Chúng tôi ước tính hiệu quả tạo việc làm của ngành xây dựng (30-50 năm) là 30.000 đến 70.000 người trên cơ sở một năm. Ước tính sẽ có khoảng 20.000 công nhân tham gia trực tiếp vào công việc xây dựng. Tuy nhiên, số lượng lao động có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên sâu về xây dựng điện gió ngoài khơi lại quá ít so với nhu cầu xây dựng. Việc phát triển nguồn nhân lực chuyên gia của cả khu vực nhà nước và tư nhân có thể sẽ trở thành một vấn đề trong tương lai.


  Về mặt hoạt động, hiệu ứng gợn sóng kinh tế tích lũy đến năm 1950 là 940,9 tỷ yên, và tác động là tạo ra 30.107 việc làm hàng năm.


  Tại Nhật Bản, các phong trào cụ thể như xây dựng nhà máy của các nhà sản xuất tuabin gió, tổng thầu đóng mới tàu SEP và mở các khóa đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học và các công ty tư nhân đang trở nên sôi động hơn. Thông qua phân tích này, quỹ hy vọng sẽ định lượng được tác động của năng lượng gió ngoài khơi đối với nền kinh tế Nhật Bản và đẩy nhanh việc mở rộng giới thiệu điện gió.

  Zalo
  Hotline