Vận chuyển thuốc bằng máy bay không người lái để giải quyết vấn đề trên các hòn đảo xa xôi ở thành phố Saga và Karatsu / Công ty Điện lực Kyushu và bốn bên khác

Vận chuyển thuốc bằng máy bay không người lái để giải quyết vấn đề trên các hòn đảo xa xôi ở thành phố Saga và Karatsu / Công ty Điện lực Kyushu và bốn bên khác

     Công ty Điện lực Kyushu vào ngày 14 đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu thử nghiệm việc sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển vật tư y tế từ đất liền đến các hòn đảo xa xôi Kashiwajima và Matsushima ở Thành phố Karatsu, tỉnh Saga. Phối hợp với Đại học Saga, Tỉnh Saga và Thành phố Karatsu, chúng tôi sẽ khám phá xem liệu máy bay không người lái có thể giải quyết các vấn đề mà các hòn đảo xa xôi gặp phải hay không. Ngoài việc cung cấp vật tư y tế, chúng tôi cũng sẽ thử nghiệm cách sử dụng máy bay không người lái để đánh giá thiệt hại trong thảm họa, vận chuyển vật tư và điều tra các loài gây hại sống trên các hòn đảo xa xôi. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực để triển khai máy bay không người lái.

     

    Zalo
    Hotline