Vận chuyển sẽ như thế nào vào năm 2050?

Vận chuyển sẽ như thế nào vào năm 2050?

  Ngành vận tải biển đang phải đối mặt với thách thức khử cacbon. Do đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gần đây đã đề ra một chiến lược sửa đổi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng, công bằng và bình đẳng hơn.

  what-will-shipping-look-like-in-2050.jpg

  Nhưng một cảng điển hình sẽ trông như thế nào vào thời điểm IMO đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng khí nhà kính (GHG) bằng 0 vào năm 2050?

  Hy vọng sẽ thấy các loại nhiên liệu thay thế xanh hơn cung cấp năng lượng cho tàu, bảo trì và giám sát tự động cũng như một loạt công nghệ và cải tiến mới khác sẽ giúp ngành này theo kịp nhu cầu ngày càng tăng trong khi đạt mức phát thải ròng bằng không.

  Đây là những cảng vận chuyển trong tương lai có thể trông như thế nào.

  Từ nhiên liệu xanh hơn đến trí tuệ nhân tạo, một loạt công nghệ và cải tiến mới sẽ giúp vận tải biển theo kịp nhu cầu ngày càng tăng

  Từ nhiên liệu xanh hơn đến trí tuệ nhân tạo, một loạt công nghệ và cải tiến mới sẽ giúp vận tải biển theo kịp nhu cầu ngày càng tăng

  Zalo
  Hotline