Ủy ban tái cơ cấu xã hội/Khuyến nghị khẩn cấp về chính sách đường bộ dựa trên bài học rút ra từ trận động đất ở bán đảo Noto, tăng cường hợp tác với các công ty xây dựng

Ủy ban tái cơ cấu xã hội/Khuyến nghị khẩn cấp về chính sách đường bộ dựa trên bài học rút ra từ trận động đất ở bán đảo Noto, tăng cường hợp tác với các công ty xây dựng

  Dựa trên những bài học rút ra từ trận động đất ở Bán đảo Noto, hội đồng chuyên gia của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã tổng hợp các khuyến nghị khẩn cấp nhằm đưa ra hướng dẫn cho các biện pháp đường bộ trong tương lai. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm xây dựng các tuyến đường tiêu chuẩn cao cũng như tăng cường các chức năng phần cứng như tăng số làn đường lên 4 làn và cải thiện hướng tuyến. Để tăng cường hệ thống ứng phó trong trường hợp xảy ra thảm họa, kế hoạch này cũng bao gồm việc tăng cường hợp tác với các công ty tư nhân, bao gồm cả các công ty xây dựng.

  Ngày 21, Tiểu ban Đường trục quốc gia thuộc Tiểu ban Đường bộ của Hội đồng Phát triển Cơ sở Hạ tầng Xã hội (cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch) (Chủ tịch: Yasuo Asakura, Giáo sư danh dự của Viện Công nghệ Tokyo và Giáo sư Danh dự của Đại học Kobe) đã gặp nhau ở Kasumigaseki, Tokyo. Tôi đã mở nó. Người ta đã chỉ ra rằng tốc độ tái thiết trong trường hợp xảy ra thảm họa phụ thuộc vào việc đường có thể được khôi phục nhanh chóng như thế nào để đạt được các chức năng có thể đi lại được. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại mạng lưới đường bộ hoạt động đáng tin cậy trong trường hợp xảy ra thảm họa, từ góc độ khả năng chống động đất và khả năng phục hồi.

  Đặc biệt, vì đường tiêu chuẩn cao đóng vai trò là "đường hậu cần quan trọng" và là nền tảng của mạng lưới hậu cần, nên họ kêu gọi sớm phát triển và mở rộng bốn làn xe. Khi xây dựng khu vực này, nên xem xét các cầu và đường hầm cũng như các công trình phù hợp để phòng chống thiên tai. Ông cũng chỉ ra rằng việc lập kế hoạch, chẳng hạn như chọn các tuyến đường tránh các khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa cao, cũng sẽ rất quan trọng.

  Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác với các tổng thầu và các công ty xây dựng địa phương để tiến hành suôn sẻ quá trình khôi phục khẩn cấp, bao gồm giải phóng đường, mua sắm và vận chuyển vật liệu, thiết bị. Ông cho biết điều quan trọng là phải chuẩn bị cho các thảm họa, chẳng hạn như chia sẻ thông tin với những người quản lý đường bộ trong thời gian bình thường. Ông kêu gọi ngành xây dựng được định vị là “ngành quản lý cơ sở hạ tầng khu vực” để bảo vệ cơ sở hạ tầng địa phương và tạo ra một môi trường cho phép phát triển bền vững.

  Vì trận động đất ở bán đảo Noto đã gây ra nhiều thiệt hại cho các công trình kè trên đường tiêu chuẩn cao, chúng tôi khuyến nghị việc kiểm tra các công trình kè trên toàn quốc nên được tiến hành càng sớm càng tốt. Họ kêu gọi thực hiện các biện pháp tăng cường một cách có hệ thống, có tính đến kết quả kiểm tra và tầm quan trọng của con đường.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline