UL Solutions giới thiệu giao thức thử nghiệm mới cho hệ thống lưu trữ pin dân dụng

UL Solutions giới thiệu giao thức thử nghiệm mới cho hệ thống lưu trữ pin dân dụng

  Phương pháp thử nghiệm mới nhất giải quyết tình trạng lan truyền lửa của hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin dân dụng nếu sự lan truyền nhiệt vượt ngưỡng dẫn đến hỏa hoạn bên trong xảy ra trong suốt thời gian sử dụng hệ thống.

  Giày sneaker và

  Hình ảnh: UL Solutions

  Nhà cung cấp tiêu chuẩn điện UL Solutions đã công bố một giao thức thử nghiệm mới nhằm giải quyết nhu cầu của các tổ chức cứu hỏa về việc đánh giá nâng cao các hệ thống lưu trữ năng lượng pin dân dụng (BESS).

  Tiêu chuẩn UL 9540B về Điều tra cho Thử nghiệm Cháy quy mô lớn cho Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin Dân dụng bao gồm một giao thức thử nghiệm với kịch bản đánh lửa mạnh mẽ và tiêu chuẩn chấp nhận nâng cao. Tiêu chuẩn này đề cập đến hành vi lan truyền lửa của BESS nếu sự kiện lan truyền nhiệt vượt ngưỡng dẫn đến cháy bên trong xảy ra trong suốt thời gian sử dụng của hệ thống.

  Kể từ khi hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin được triển khai lần đầu tiên cách đây một thập kỷ, UL Solutions đã giải quyết các mối lo ngại liên quan đến an toàn cháy nổ bằng cách làm việc với các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy và pin, các nhà sản xuất thiết bị gốc, cơ quan quản lý mã và các bên liên quan quan trọng khác để cải tiến các phương pháp thử nghiệm nhằm đánh giá sự lan truyền cháy do nhiệt trong BESS.

  Tổ chức này trước đây đã phát triển các tiêu chuẩn an toàn của ngành lưu trữ năng lượng – UL 9540, Tiêu chuẩn cho Hệ thống và Thiết bị lưu trữ năng lượng, và UL 9540A, Tiêu chuẩn cho Phương pháp thử nghiệm để đánh giá sự lan truyền cháy do nhiệt trong Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.

  Để tiếp tục đọc, vui lòng truy cập trang web ESS News của chúng tôi.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline